Motivace k vzájemnému respektu

Název projektu: 320a – Posilování sociálního dialogu na regionální úrovni z pohledu zvyšování motivace zaměstnanců a zaměstnavatelů, potírání násilí a stresu na pracovištích

Zkrácený název: Motivace zaměstnanců a zaměstnavatelů k vzájemnému respektu

Termín realizace projektu: 1.2.2017 – 31.12.2017

Cíl projektu
V souladu s ustanovením § 320a zákoníku práce na podporu vzájemných jednání sociálních partnerů – odborových organizací a organizací zaměstnavatelů na celostátní, odvětvové, regionální a podnikové úrovni je projekt směřován do oblasti zvyšování informovanosti a vzdělanosti všech aktérů týkající se prevence a eliminace násilí na pracovišti a zejména pak eliminace šikany v jakékoliv formě.

Projekt je financován z prostředků státního rozpočtu ČR prostřednictvím MPSV ČR.

Aktivity a výstupy: