Zkracování pracovní doby

NÁZEV PROJEKTU

Posilování kapacit sociálního dialogu v oblasti zavádění zkracování pracovní doby bez snížení mzdy a využívání flexibilních forem rozvržení pracovní doby ve vazbě na produktivitu práce, konkurenceschopnost a slaďování pracovního, osobního a rodinného života

Zkrácený název: Zkracování pracovní doby

Reg. číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001831

Partner projektu: Svaz průmyslu a dopravy ČR – SP ČR

Doba realizace projektu: 1. ledna 2016 – 31. prosince 2018


CÍL PROJEKTU
 

Ukázat cestu, jak dosáhnout prostřednictvím využívání efektivnějších flexibilních forem rozvržení pracovní doby a možnosti zkracování pracovní doby bez snížení mzdy. Ukázat, že toto může vzejít ze sociálního dialogu.


Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost 
a státního rozpočtu České republiky

Aktivity a výstupy: