573. plenární zasedání EHSV - říjen 2022

 • Zveřejněno: 30.11.2022

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 573. hybridním plenárním zasedání ve dnech 26. – 27. října 2022:

 • schválil 31 stanovisek;
 • přijal usnesení na téma Zažehnání existenční hrozby díky společnému úsilím: sociální partneři a občanská společnost za provádění ambiciózních opatření v oblasti klimatu – které se zúčastnila Pegah Moulana, koordinátorka zodpovědná za propagaci v organizaci Youth and Environment Europe;
 • vedl rozpravu o obnovené dohodě o spolupráci mezi Evropskou komisí a Evropským hospodářským a sociálním výborem a vedl rozpravu o pracovním programu Evropské komise na rok 2023 za účasti Maroše Šefčoviče, místopředsedy Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled;
 • vedl rozpravu o zlepšení účasti žen na podnikání a zaměstnanosti: problematika genderu a intersekcionality – pořádanou v souvislosti s Týdnem genderové rovnosti v Evropském parlamentu a s přijetím stanoviska Posílení rovnosti v EU (SOC/724) a stanoviska Rodinní příslušníci pečující o osoby se zdravotním postižením a starší osoby (SOC/730) – které se zúčastnila Evelyn Regner, místopředsedkyně Evropského parlamentu;
 • vedl rozpravu Strategická vize pro transformaci energetiky v zájmu dosažení strategické autonomie EU – pořádanou v souvislosti s přijetím stanoviska TEN/770 – které se zúčastnil prof. Leonardo Meeus.

572. plenární zasedání EHSV - září 2022

 • Zveřejněno: 25.11.2022

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 572. hybridním plenárním zasedání ve dnech 21. – 22. září 2022:

 • schválil 28 stanovisek;
 • vedl rozpravu o úloze organizované občanské společnosti a měst, pokud jde o odolnost a oživení v kontextu asymetrických šoků a nepředvídaných krizí za účasti náměstka MMR ČR Radima Sršně;
 • vedl rozpravu o zajištění účinných a přístupných unijních politik v oblasti zdraví a péče připravených na budoucí výzvy za účasti Margaritise Schinase, místopředsedy Evropské komise pro podporu evropského způsobu života;
 • vedl rozpravu k tématu Malé a střední podniky v Evropě – výzvy a vyhlídky za účasti Davida Clarinvala, místopředsedy vlády a ministra pro střední třídy, osoby samostatně výdělečně činné, malé a střední podniky, zemědělství, institucionální reformy a demokratickou obnovu (Belgie), Isabelle Schömann, konfederální tajemnice Evropské konfederace odborových svazů (EOK) a Véronique Willems, generální tajemnice organizace SMEunited;
 • vedl rozpravu k důstojná práce na celém světě – pořádané v souvislosti se stanoviskem SOC/727 – za účasti Heinze Wernera Kollera, regionálního ředitele – Regionální kancelář MOP pro Evropu a Střední Asii.

571. plenární zasedání EHSV - červenec 2022

 • Zveřejněno: 05.08.2022

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 571. hybridním plenárním zasedání ve dnech 13. – 14. července 2022:

 • schválil 21 stanovisek;
 • vedl rozpravu k prioritám českého předsednictví Rady, které se zúčastnil ministr zahraničních věcí České republiky Jan Lipavský;
 • vedl rozpravu k prioritám Evropského výboru regionů, které se zúčastnil předseda Evropského výboru regionů Vasco Alves Cordeiro;
 • vedl v souvislosti s přijetím stanoviska SOC/726 Potírání násilí vůči ženám a stanoviska SOC/731 Genderová rovnost rozpravu k zajištění genderové rovnosti a potírání genderově podmíněného násilí, které se zúčastnila Cristina Fabre, vedoucí týmu pro otázky týkající se genderově podmíněného násilí, Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE);
 • vedl v souvislosti s přijetím stanoviska REX/544 rozpravu k činnosti nové Rady EU–USA pro obchod a technologie – priority pro podniky, pracovníky a spotřebitele a potřebná ochranná opatření, které se zúčastnil ekonom a spisovatel Fredrik Erixon;
 • přijal usnesení Příspěvek Evropského hospodářského a sociálního výboru k pracovnímu programu Evropské komise na rok 2023.

570. plenární zasedání EHSV - červen 2022

 • Zveřejněno: 05.08.2022

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 570. hybridním plenárním zasedání ve dnech 15. – 16. června 2022:

 • schválil 13 stanovisek a 1 hodnotící zprávu;
 • vedl rozpravu k digitálním právům a zásadám v souvislosti se stanovisky EHSV INT/976–988 a INT/978, které se zúčastnil prof. Andrea Renda, vedoucí výzkumný pracovník, vedoucí oddělení pro globální správu, regulaci, inovace a digitální ekonomiku, Centrum pro evropská politická studia;
 • vedl rozpravu k výsledkům Konference o budoucnosti Evropy a navazujícím opatřením, které se zúčastnila Dubravka Šuica, místopředsedkyně Evropské komise pro demokracii a demografii;
 • vedl rozpravu k situaci na Ukrajině a přijetí usnesení EHSV Ukrajina – od pomoci k obnově – návrhy evropské občanské společnosti, které se zúčastnili Jeho Excelence Vsevolod Čentsov, velvyslanec a vedoucí Mise Ukrajiny při Evropské unii, Marta Barabdij z Promote Ukraine a Marija Korolčuk, zástupkyně Community Organised Relief Effort (CORE) a Funky Citizens;
 • přijal usnesení Ukrajina – od pomoci k obnově – návrhy evropské občanské společnosti.

569. plenární zasedání EHSV - květen 2022

 • Zveřejněno: 05.08.2022

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 569. hybridním plenárním zasedání ve dnech 18. – 19. května 2022:

 • schválil 26 stanovisek;
 • vedl diskusi o oživení a odolnosti, v souvislosti s přijetím usnesení Zapojení organizované občanské společnosti do národních plánů pro oživení a odolnost – jak ho můžeme zlepšit?, za přítomnosti místopředsedy Evropské komise pro hospodářství ve prospěch lidí, které se zúčastnil Valdis Dombrovskis;
 • přijal usnesení Evropského hospodářského a sociálního výboru Zapojení organizované občanské společnosti do národních plánů na podporu oživení a odolnosti – jak ho můžeme zlepšit? – na základě konzultací v členských státech
 • vedl diskusi k evropským reakcím, jejichž cílem je posílení ekonomiky a společnosti v současném geopolitickém kontextu, za přítomnosti předsedy Evropské rady Charlese Michela;
 • vedl diskusi související s přijetím stanoviska ECO/561 k návrhu rozhodnutí o vlastních zdrojích o nové generaci vlastních zdrojů pro rozpočet EU;
 • vedl v souvislosti s přijetím stanovisek INT/971 „Politika hospodářské soutěže připravená na nové výzvy“ a INT/981 „Státní podpora / zdravotní a sociální služby“ diskusi o přezkumu politiky hospodářské soutěže připravené na nové výzvy.