Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb (UZO)

Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb (UZO) je dobrovolná, samostatná a otevřená organizace, nezávislá na státních a hospodářských orgánech, politických stranách, společenských organizacích, hnutích a iniciativách. Je právnickou osobou a členem Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Až do sjezdu na konci května 2018 nesla UZO název Odborový svaz pracovníků obchodu (OSPO), který vznikl v roce 1990.

UZO vede kolektivní vyjednávání se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR (zaměstnavatelským svazem) a jednotlivými zaměstnavateli s cílem zajistit zaměstnancům obchodu, logistiky a dalších služeb odpovídající pracovní a mzdové podmínky. Pro své členy zajišťuje bezplatnou poradenskou činnost v pracovněprávních, mzdových a sociálních otázkách. V případě potřeby jim zajišťuje bezplatnou právní pomoc a zastoupení před soudem. Pořádá školení, semináře a workshopy podle aktuálních potřeb. Vydává také elektronický měsíčník, v němž se členové dozvídají nejen aktuality z činnosti unie, ale jsou také informováni o nejrůznějších výhodách, které pro ně vyplývají z členství.

UZO je členem mezinárodní odborové centrály UNI Global Union, která zastupuje více než 20 milionů pracovníků z 900 odborových svazů z celého světa. UNI zastupuje zaměstnance ze sektoru obchodu, financí, pošt a logistiky, komunikací, médií, IT, technologií a služeb, grafického a obalového sektoru, úklidových a bezpečnostních služeb, kadeřnických a kosmetických služeb, pečovatelských služeb, zábavy, her a sportu, cestovního ruchu a dalších. UZO je současně členem regionální organizace UNI Europa.

Prostřednictvím Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) je UZO také členem Evropské odborové konfederace (ETUC) a Mezinárodní odborové konfederace (ITUC).

Kontakty