TISKOVÁ ZPRÁVA: Nedostatky na trhu práce nelze řešit jen náborem zahraniční pracovní síly

Českomoravská konfederace odborových svazů nesouhlasí s tím, aby poptávka po pracovní síle byla řešena pouze plošným náborem zahraniční pracovní síly. V prvé řadě by se měla pozornost obrátit na modernizaci průmyslu a dalších odvětví, průběžné vzdělávání a zvyšování kompetencí stávajících zaměstnanců nebo uchazečů o zaměstnání a maximální využití domácí pracovní síly.

VIDEO: Společný postup odborů ve veřejných službách a správě (OS RoPo)

Tisková konference po jednání Odborových svazů ve veřejných službách a správě (OS RoPo) z 7. června 2023. Předmětem jednání byl společný postup v kontextu zveřejněného konsolidačního balíčku vládou a z něj vyplývající dopady na zaměstnance ve veřejném sektoru, reakce na zveřejnění opatření MF v materiálu "Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2024 a střednědobého výhledu na léta 2025 a 2026" a reakce na ignorování dvou dopisu OS RoPo předsedovi vlády, na které nabylo ze strany premiéra vůbec reagováno. To považují OS RoPo za jasné selhání sociálního dialogu a narušení sociálního smíru vládou vedenou Petrem Fialou.