• Zveřejněno: 14.12.2018

Analýzy práce přesčas ve vazbě na zkracování pracovní doby. Tyto analýzy byly v rámci projektu a ve spolupráci s příslušnými členskými odborovými svazy zpracovány pro 5 vybraných odvětví:
- dopravu
- kovoprůmysl
- textilní, oděvní a kožedělní průmysl
- zdravotnictví a sociání péči
- obchod

Přílohy: