Jednání Výkonného výboru EOK

  • Zveřejněno: 17.06.2014

Ve dnech 11. - 12. června se předseda ČMKOS J. Středula zúčastnil jednání Řídícího výboru a Výkonného výboru Evropské odborové konfederace (EOK), jichž je členem. V období 2014 - 2015 je rovněž jedním z místopředsedů EOK.
Výkonný výbor se na svém jednání mj. zabýval výsledky voleb do Evropského parlamentu, aktuálními otázkami evropského sociálního dialogu, postojem k vyjednávání Transatlantického partnerství pro obchod a investice (TTIP) a zahájil přípravy na sjezd EOK v roce 2015.

Skončila 103. Mezinárodní konference práce

  • Zveřejněno: 16.06.2014

Ve dnech 28. 5. – 12. 6. 2014 se v Ženevě konala výroční konference Mezinárodní organizace práce (MOP), jediné tripartitní organizace v systému OSN, jejímž posláním je utváření a přijímání pracovních norem ve formě úmluv či doporučení. Konference se zúčastnily delegace zastupujících vlády, zaměstnavatele a zaměstnance ze 165 členských zemí MOP. Za ČMKOS se jednání zúčastnila delegace vedená jejím předsedou Josefem Středulou.

Ve Varšavě se koná sjezd polské odborové konfederace OPZZ

  • Zveřejněno: 30.05.2014

Pod heslem "Čas pro důstojnou práci" probíhá ve dnech 29. - 31. května 2014 ve Varšavě 8. sjezd polské konfederace OPZZ - Celopolské dohody odborů, která zároveň slaví 30 let své existence. Na sjezdu proběhly volby nového vedení, předsedou OPZZ byl opět zvolen Jan Guz. Sjezdu OPZZ se účastní Radka Sokolová, místopředsedkyně ČMKOS.