543. plenární zasedání EHSV - květen 2019

 • Zveřejněno: 25.07.2019

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 543. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 15. – 16. května 2019 schválil 11 stanovisek; vedl diskuse:

 • O problémech, jimž bude čelit nová Evropská komise a nový Evropský parlament v oblasti politiky hospodářské soutěže, zejména v souvislosti s digitální ekonomikou a udržitelným rozvojem, které se zúčastnila evropská komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestager;
 • o antisemitismu, které se zúčastnili paní Raya Kalenova, místopředsedkyně Evropského židovského kongresu, pan Michał Bilewicz, profesor, Středisko pro výzkum předsudků, Fakulta psychologie, Varšavská univerzita, a pan Joël Kotek, profesor na Svobodné univerzitě Brusel a na Institutu politických studií v Paříži, člen vědecké rady Muzea holocaustu a lidských práv v Mechelenu a belgický korespondent univerzity v Tel Avivu.

 

542. plenární zasedání EHSV - březen 2019

 • Zveřejněno: 24.07.2019

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 542. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 20. – 21. března 2019 schválil 17 stanovisek; vedl diskuse o:

 • budoucnosti Evropy v souvislosti s přijetím stanovisek Naslouchat občanům Evropy v zájmu udržitelné budoucnosti (Sibiu a ještě dále) a Budoucnost EU: přínos pro občany a respektování evropských hodnot;
 • evropské občanské iniciativě Stop extremismu“, jíž se zúčastnili pánové Sebastian Reimer a Michael Laubsch z organizačního výboru evropské občanské iniciativy „Stop extremismu“;
 • budoucnosti Evropy, jíž se zúčastnil pan Patrick Bernasconi, předseda Hospodářské, sociální a environmentální rady Francie.

541. plenární zasedání EHSV - únor 2019

 • Zveřejněno: 24.07.2019

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 541. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 20. – 21. února 2019

 • schválil 11 stanovisek;
 • vedl diskusi o společné zemědělské politice na období 2021–2027 za účasti evropského komisaře pro zemědělství a rozvoj venkova, pana Phila Hogana;
 • a zorganizoval akci na téma „Občanská společnost usilující o rEUnaissanci“ a navazující tematické workshopy.

540. plenární zasedání EHSV - leden 2019

 • Zveřejněno: 24.07.2019

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 540. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 23. – 24. ledna 2019

 • schválil 13 stanovisek;
 • vedl diskusi na téma brexitu, které se zúčastnil hlavní vyjednavač, vedoucí pracovní skupiny Komise pro přípravu a vedení jednání se Spojeným královstvím pan Michel Barnier;
 • vedl diskusi na téma Reforma WTO s cílem přizpůsobit se vývoji v oblasti světového obchodu, které se zúčastnil pan Karl Brauner, zástupce generálního ředitele Světové obchodní organizace;
 • a vedl diskusi o prezentaci priorit rumunského předsednictví Rady EU, které se zúčastnila paní Vasilica-Viorica Dǎncilǎ, předsedkyně rumunské vlády.

539. plenární zasedání EHSV - prosinec 2018

 • Zveřejněno: 24.07.2019

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 539. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 12. – 13. prosince 2018

 • schválil 30 stanovisek;
 • vyslechl prezentaci závěrů platformy více zúčastněných stran na vysoké úrovni, vytvořené Komisí,
 • a vedl diskusi na téma Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030, které se zúčastnil pan Frans Timmermans, první místopředseda Evropské komise, a předal Cenu pro občanskou společnost.

538. plenární zasedání EHSV - říjen 2018

 • Zveřejněno: 23.07.2019

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 538. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 17. – 18. října 2018

 • schválil 54 stanovisek;
 • vedl diskusi na téma „Vnější hrozby a výzvy, jimž Evropská unie čelí“, které se zúčastnila paní Federica Mogerini, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Evropské komise;
 • a vedl diskusi v souvislosti se stanoviskem NAT/750, které se zúčastnil pan Christos Stylianides, evropský komisař pro humanitární pomoc a řešení krizí.