Pozice EOK k Evropskému pilíři sociálních práv

  • Zveřejněno: 13.10.2016

Priority EOK v současné fázi Konzultace s Evropskou komisí k Evropskému pilíři sociálních práv, které přijal mimořádný výkonný výbor 6. září 2016

Poziční dokument uvádí zjištění a doporučení EOK k Evropskému pilíři sociálních práv v polovině konzultačního procesu a shrnuje požadavky EOK do sedmi prioritních oblastí. Těmi jsou:

  1. Spravedlivější ekonomika pro vytváření kvalitních pracovních míst
  2. Zvýšení mezd a platů pro spravedlnost v práci a ekonomickou spravedlnost
  3. Zlepšení vymahatelnosti stávajících práv a zavedení nových práv
  4. Spravedlivá mobilita
  5. Bezpečné přechody na pracovním trhu
  6. Sociální ochrana a silné veřejné služby
  7. Institucionální změny pro zajištění stejného důrazu při prosazování Sociální Evropy

Světový den za důstojnou práci 2016

  • Zveřejněno: 16.09.2016

Mezinárodní odborová konfederace (MEOK) vyhlásila i v letošním roce Světový den za důstojnou práci (WDDW), který se bude konat 7. října 2016. Odbory na všech kontinentech budou organizovat nejrůznější aktivity proti prekérním pracovním podmínkám, za zaměstnanost a odborová a zaměstnanecká práva.

Společná deklarace o práci na dálku

  • Zveřejněno: 17.03.2015

Dne 10. února 2015 byla v Bruselu uzavřena mezi evropskými sociálními partnery v pojišťovnictví  Společná deklarace o práci na dálku. Je výsledkem více než desetiletého procesu a nahrazuje Rámcovou dohodu o práci na dálku. Tato deklarace upravuje jednotlivé aspekty práce na dálku a je výsledkem dobrého sociálního dialogu v této oblasti. Její anglickou a českou verzi naleznete zde.