Světový den důstojné práce 2017

 • Zveřejněno: 06.10.2017

Odborové organizace ze všech kontinentů si každý rok 7. října připomínají Světový den důstojné práce.

Důstojná práce musí být na prioritou všech - pracujících, zaměstnavatelů i vlád.

Důstojná práce je základem důstojného života, příležitostí k obživě a přispěním komunitě.

Pracující se organizují prostřednictvím odborových organizací s cílem dosažení důstojné práce: přijatelné pracovní doby, spravedlivé mzdy, nemocenské, placené dovolené atd. Žádnou z těchto věcí zaměstnanci nezískali, pokud si je nevymohli společnou organizací a mobilizací. V některých zemí je nezískali doposud a v jiných jsou jim postupně odebírány.

Nepřítelem důstojné práce je, a vždy byla, korporátní nenasytnost. Nadměrné zisky lze získat pouze na úkor pracujících a v posledních letech zisky rostly, zatímco mzdy, jako podíl na celkovém bohatství, klesaly. V Evropě od poloviny sedmdesátých let se mzdy, jako procento roční tvorby bohatství, neustále snižují - z téměř 73% až na dnešních 63%: pokles o cca 10 procentních bodů.

527. plenární zasedání EHSV - červenec 2017

 • Zveřejněno: 08.08.2017

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 527. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 5. – 6. července 2017

 • schválil 22 stanovisek a 2 usnesení;
 • a vedl diskusi o stavu jednání se Spojeným královstvím podle článku 50 SEU, jíž se zúčastnil hlavní vyjednavač pověřený jednáním se Spojeným královstvím Michel Barnier;
 • a vedl diskusi o prioritách estonského předsednictví, které se zúčastnil zvláštní zástupce estonského předsednictví EU u orgánů EU Matti Maasikas;
 • a vyslechl prezentaci zprávy stážistů v EHSV na téma „EU v sociálních médiích: pohled mladých lidí“.

526. plenární zasedání EHSV - květen 2017

 • Zveřejněno: 07.08.2017

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 526. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 31. května – 1. června března 2017

 • schválil 20 stanovisek;
 • vedl diskusi o úkolech a aktuální činnosti evropské veřejné ochránkyně práv, jíž se zúčastnila Emily O’Reilly, evropská veřejná ochránkyně práv;
 • vedl diskusi v rámci příspěvku EHSV k hodnocení programu Erasmus+ v polovině období a strategie EU pro mezinárodní kulturní vztahy, jíž se zúčastnil Tibor Navracsics, evropský komisař pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost, mládež a sport; a vedl diskusi o prioritách Evropského parlamentu a o budoucnosti spolupráce s EHSV, jíž se zúčastnil Antonio Tajani, předseda Evropského parlamentu.

525. plenární zasedání EHSV - duben 2017

 • Zveřejněno: 07.08.2017

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 525. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 26. – 27. dubna 2017

 • schválil 12 stanovisek;
 • a vedl diskusi na téma Svoboda sdělovacích prostředků a lidská práva, které se zúčastnil Can Dündar, turecký novinář nominovaný na Sacharovovu cenu 2016;
 • dále vedl diskusi o budoucnosti Evropy a úloze občanské společnosti, které se zúčastnil profesor Dusan Sidjanski, čestný předseda Evropského kulturního centra;
 • a dále vedl diskusi o energetickém balíčku a o stavu energetické unie, které se zúčastní Maroš Šefčovič, místopředseda Evropské komise a komisař pro energetickou unii.

524. plenární zasedání EHSV - březen 2017

 • Zveřejněno: 07.08.2017

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 524. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 29. – 30. března 2017

 • schválil 14 stanovisek;
 • a vedl diskusi o budoucí obchodní politice EU, které se zúčastnila paní Cecilia Malström, komisařka EK pro obchod;
 • a diskusi o politice soudržnosti po roce 2020, které se zúčastnila paní Corina Creţu, komisařka EK pro regionální politiku.

523. plenární zasedání EHSV - únor 2017

 • Zveřejněno: 01.08.2017

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 523. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 21. – 23. února 2017

 • schválil 17 stanovisek;
 • a vedl diskusi k budoucnosti Výboru.