Prohlášení Evropské odborové konfederace k vypuknutí epidemie COVID-19

 • Zveřejněno: 16.03.2020

Výkonný výbor EOK, který se setkal v Bruselu ve dnech 9. – 10. března 2020, vyzval ke klidu po vypuknutí epidemie COVID-19 a vyzval lidi, aby se všude řídili doporučeními příslušných zdravotnických orgánů.

Výkonný výbor uvítal dosud přijatá opatření na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni, trvá však na tom, aby byla přijata veškerá další nezbytná opatření k zastavení a omezení šíření viru, jakož i opatření zaváděných za účelem ochrany zdraví a zmírnění ekonomických dopadů této bezprecedentní situace. Vyzýváme úřady, aby převzaly koordinovanější a aktivnější úlohu při naléhavé podpoře ekonomik v celé Evropě. Je nepřijatelné, aby ekonomické břemeno této krize, které bude pravděpodobně mnohem závažnější než finanční krize v roce 2008, spočívalo na veřejných financích, veřejných službách a v konečném důsledku na evropských pracujících. Nesmíme připustit  kvůli krizi COVID-19 další úsporná opatření a škrty.

...

When will Czech wages be comparable to the developed EU?

 • Zveřejněno: 04.11.2019

We are bringing you a new study of Czech-Moravian Confederation of Trade Unions focused on economic convergence.

The present study builds on the basic programme documents of ČMKOS drafted and released in the recent years. In the study, the Czech-Moravian Confederation of Trade Unions comprehensively formulates its negative attitude towards the current economic model of the Czech Republic and also comes up with a proposal for its fundamental change.  

ČMKOS considers the economic model of low-cost economy that has been enforced in the Czech Republic since the beginning of the 90‘s of the last century as a malicious model, a model which makes the real convergence of the Czech Republic to developed countries impossible, a model of a dependent developing country.

547. plenární zasedání EHSV - říjen 2019

 • Zveřejněno: 01.11.2019

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 547. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 30. – 31. října 2019

 • schválil 19 stanovisek;
 • vedl diskusi na téma Podpora dialogu občanské společnosti se Spojeným královstvím po brexitu, které se zúčastnil Michel Barnier, hlavní vyjednavač Evropské komise pro brexit;
 • vyslechl prezentaci usnesení Příspěvek EHSV k pracovnímu programu Komise na rok 2020 a poté;
 • vedl diskusi na téma Kulturní vize pro Evropu, které se zúčastnili pan André Wilkens, ředitel Evropské kulturní nadace, pan Pier Luigi Sacco, poradce komisaře pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibora Navracsicse, pan Airan Berg, umělecký ředitel Festivalu regionů a paní Elke Kaschl-Mohni, ředitelka Goethova institutu v Bruselu.

546. plenární zasedání EHSV - září 2019

 • Zveřejněno: 31.10.2019


Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 546. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 25. – 26. září 2019

 • schválil 21 stanovisek;
 • vyslechl prezentaci priorit Evropského parlamentu za účasti Kláry Dobrev, místopředsedkyně Evropského parlamentu;
 • vyslechl prezentaci zprávy o činnosti evropské veřejné ochránkyně práv za účasti Emily O´Reilly, evropské veřejné ochránkyně práv;
 • vedl debatu o hospodářské a měnové unii a evropském semestru za účasti Valdise Dombrovskise, místopředsedy Evropské komise; Tuomase Saarenheima, stálého podtajemníka pro mezinárodní záležitosti a finanční trhy, ministerstvo financí, Finsko; Christiana Ebekeho, náměstka zástupce Mezinárodního měnového fondu u Evropské unie; a Louky T. Katseli, předsedkyně správní rady Řecké národní banky na Kypru a bývalé řecké ministryně hospodářství a práce

Otevřený dopis čínskému velvyslanci ve věci veřejných protestů v Hongkongu

 • Zveřejněno: 14.08.2019
V solidaritě s našimi sestrami a bratry z hongkongské konfederace HKCTU adresoval předseda ČMKOS Josef Středula tento otevřený dopis Jeho Excelenci Ťien-minovi Čangovi, velvyslanci Čínské lidové republiky v České republice.
Vyzývá v něm k zajištění ukončení represí proti demonstrantům, upuštění od vyvíjení nátlaku na úřady a firmy, aby propouštěly své zaměstnance, kteří se do protestů zapojí. Vyzývá rovněž k zahájení dialogu s veřejností splněním pěti požadavků.

545. plenární zasedání EHSV - červenec 2019

 • Zveřejněno: 01.08.2019


Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 545. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 17. – 28. července 2019

 • schválil 20 stanovisek;
 • vyslechl prezentaci k prioritám finského předsednictví Rady EU a vedl diskuzi za účasti Aino-Kaisy Pekonen, finské ministryně sociálních věcí a zdravotnictví;
 • vyslechl prezentaci závěrů ze Dnů občanské společnosti a vedl diskuzi za účasti Connyho Reutra, spolupředsedy styčné skupiny pro evropské organizace a sítě občanské společnosti.