Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci: Rada a Evropský parlament dosáhly prozatímní dohody

 • Zveřejněno: 17.12.2020
(tisková zpráva) Německé předsednictví Rady dosáhlo dohody s vyjednávacím týmem Evropského parlamentu k nařízení o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci pro propuštěné pracující (EGF). Fond je nastaven tak, aby poskytoval pomoc propuštěným pracujícím v případě rozsáhlých restrukturalizací, zejména v důsledku globalizace, kterými jsou např. změny ve vzorcích světového obchodu, obchodní spory, důležité změny v obchodních vztazích EU nebo složení vnitřního trhu, finanční nebo hospodářské krize, přechod na nízkouhlíkové hospodářství nebo v důsledku digitalizace nebo automatizace.

Minimální mzda v zemích Visegrádu - konference

 • Zveřejněno: 08.12.2020
ČMKOS ve spolupráci s belgickou odborovou centrálou ACV-CSC (lacsc.be) a Evropskou odborovou konfederací (www.etuc.org) uspořádala videokonferenci o chystané směrnici EU k minimálním mzdám a jejím dopadu na země Visegrádu. Pozvání přijal i eurokomisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit, kterého zástupci visegrádských odborových svazů informovali o situaci na východní straně EU. Z následné diskuse vyplynulo, že směrnice podporující růst minimálních mezd a zvyšování pokrytí kolektivními smlouvami je nezbytným krokem na ceste ke konvergenci této části EU směrem k vyspělejším sousedům.

554. plenární zasedání EHSV - září 2020

 • Zveřejněno: 07.12.2020

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 554. hybridním plenárním zasedání ve dnech 16. – 18. září 2020:

 • schválil 41 stanovisek a
 • vedl diskusi ke zprávě na konci funkčního období;
 • vyslechl projev, který přednesla místopředsedkyně EHSV Milena Angelova, ke zprávě o stavu rozpočtu EHSV na konci funkčního období 2018–2020;
 • vyslechl projev, který přednesla místopředsedkyně EHSV Isabel Caño Aguilar, ke zprávě o komunikační politice EHSV na konci funkčního období 2018–2020;
 • vyslechl projev, který přednesl předseda EHSV Luca Jahier, ke zprávě na konci funkčního období 2018–2020;
 • vyslechl projevy externích řečníků;
 • rozloučil se s odcházejícími členy, kterým končí mandát.

553. plenární zasedání EHSV - červenec 2020

 • Zveřejněno: 03.12.2020

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 553. hybridním plenárním zasedání ve dnech 15. – 16. července 2020:

 • schválil 24 stanovisek a Usnesení Příspěvek EHSV k pracovnímu programu Komise;
 • vedl diskusi na téma Priority německého předsednictví Rady EU, které se zúčastnil na dálku pan Peter Altmaier, německý spolkový ministr hospodářství a energetiky;
 • vedl diskusi, které se účastnil pan Margarítis Schinás, místopředseda Evropské komise pro podporu evropského způsobu života;
 • vedl diskusi, které se zúčastnil pan Paolo Gentiloni, komisař pro hospodářské a měnové záležitosti, pro daně a celní unii.

552. plenární zasedání EHSV - červen 2020

 • Zveřejněno: 03.12.2020

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 552. hybridním plenárním zasedání v Bruselu a v dalších místech EU ve dnech 10. – 11. června 2020

 • schválil 15 stanovisek a Usnesení k rekonstrukci a oživení po krizi, způsobené Covid 19 a
 • vedl diskusi, které se zúčastnil pan Michel Barnier, vedoucí pracovní skupiny pověřené dokončením jednání podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii, přípravnými pracemi spojenými s vystoupením Spojeného království z Evropské unie a přípravou a vedením vyjednávání o budoucích vztazích se Spojeným královstvím;
 • vedl diskusi, které se zúčastnila paní Elisa Ferreira, evropská komisařka pro soudržnost a reformy.

 

Schválená stanoviska

 

INT/905

Kontrola nabývání a držení zbraní

 

ECO/508

Správní spolupráce v oblasti daní (kodifikované znění)

návrh směrnice Rady o správní spoluprá…