537. plenární zasedání EHSV - září 2018

 • Zveřejněno: 23.07.2019

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 537. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 19. – 20. září 2018

 • schválil 45 stanovisek;
 • vedl diskusi o novém víceletém finančním rámci,
  které se zúčastnil evropský komisař pro rozpočet a lidské zdroje Günther Oettinger;
 • vedl diskusi o o balíčku opatření v oblasti mobility III a o Nástroji pro propojení Evropy, které se zúčastnila evropská komisařka pro dopravu Violeta Bulc;
 • a vedl diskusi o evropské občanské iniciativě „Minority SafePack“.

535. plenární zasedání EHSV - květen 2018

 • Zveřejněno: 28.01.2019

Evropský hospodářský a sociální výbor si na svém 535. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 23. – 24. května 2018

 • připomněl 60. výročí založení EHSV; v této slavnostní části vystoupili s projevem pan Luca Jahier, předseda EHSV, pan Herman Van Rompuy, bývalý předseda Evropské rady, paní Darja Isaksson, zakladatelka společností pro digitální inovace a členka národní rady pro inovace švédského premiéra poté následovala debata, které se zúčastnil pan Antonio Tajani, předseda Evropského parlamentu pan Jean-Claude Juncker, předseda Evropské komise, pan Karl-Heinz Lambertz, předseda Evropského výboru regionů, pan Roger Briesch, bývalý předseda Výboru a předseda Sdružení bývalých členů, jménem přítomných bývalých předsedů a členů Výboru: pan Tom Jenkins, paní Anne-Marie Sigmund, pan Dimitris Dimitriadis, pan Staffan Nilsson, pan Henri Malosse a pan Georges Dasssis. V panelové diskusi dále vystoupili pan Fabian Zuleeg, generální ředitel EPC (Centrum pro evropskou politiku), paní Katja Lehto-Komulainen, zástupkyně generálního tajemníka EOK (Evropská konfederace odborových svazů), pan Jeremy Wates, generální tajemník Evropského úřadu pro životní prostředí (Bureau Environnemental Européen, EEB).
 • EHSV rovněž schválil 13 stanovisek.

Světový den důstojné práce 2018

 • Zveřejněno: 05.10.2018

Co si představíte, když se řekne důstojná práce? Pro české odbory to znamená spoustu věcí, ale za nejzásadnější principy považujeme to, že práce je dobře ohodnocená, neohrožuje vaše zdraví a nechá vám dostatek volného času na sebe a na rodinu. Ještě jsme daleko od tohoto ideálu, ale my za něj nepřestáváme bojovat.

Proto se při příležitosti Světového dne důstojné práce s hrdostí zapojujeme do kampaně Mezinárodní odborové konfederace #ChangeTheRules (Změňte pravidla), která má za cíl poukázat na možné změny současného pracovního prostředí.

534. plenární zasedání EHSV - duben 2018

 • Zveřejněno: 13.07.2018

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 534. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 17. – 19. dubna 2018

 • schválil obměnu složení v polovině XV. funkčního období na léta 2018-2020;
 • zvolil svého 32. předsedu, 2 místopředsedy, předsednictvo a předsedy jednotlivých sekcí EHSV.

Plenární shromáždění poté

 • schválilo na návrh nového předsednictva složení specializovaných sekcí, poradní komise pro průmyslové změny, středisek pro sledování a delegací Výboru, smíšených poradních výborů a kontaktních skupin;
 • zvoleni byli rovněž další členové předsednictev specializovaných sekcí a tři kvestoři a auditoři.  

Dále EHSV schválil 18 stanovisek.