542. plenární zasedání EHSV - březen 2019

 • Zveřejněno: 24.07.2019

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 542. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 20. – 21. března 2019 schválil 17 stanovisek; vedl diskuse o:

 • budoucnosti Evropy v souvislosti s přijetím stanovisek Naslouchat občanům Evropy v zájmu udržitelné budoucnosti (Sibiu a ještě dále) a Budoucnost EU: přínos pro občany a respektování evropských hodnot;
 • evropské občanské iniciativě Stop extremismu“, jíž se zúčastnili pánové Sebastian Reimer a Michael Laubsch z organizačního výboru evropské občanské iniciativy „Stop extremismu“;
 • budoucnosti Evropy, jíž se zúčastnil pan Patrick Bernasconi, předseda Hospodářské, sociální a environmentální rady Francie.

541. plenární zasedání EHSV - únor 2019

 • Zveřejněno: 24.07.2019

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 541. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 20. – 21. února 2019

 • schválil 11 stanovisek;
 • vedl diskusi o společné zemědělské politice na období 2021–2027 za účasti evropského komisaře pro zemědělství a rozvoj venkova, pana Phila Hogana;
 • a zorganizoval akci na téma „Občanská společnost usilující o rEUnaissanci“ a navazující tematické workshopy.

540. plenární zasedání EHSV - leden 2019

 • Zveřejněno: 24.07.2019

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 540. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 23. – 24. ledna 2019

 • schválil 13 stanovisek;
 • vedl diskusi na téma brexitu, které se zúčastnil hlavní vyjednavač, vedoucí pracovní skupiny Komise pro přípravu a vedení jednání se Spojeným královstvím pan Michel Barnier;
 • vedl diskusi na téma Reforma WTO s cílem přizpůsobit se vývoji v oblasti světového obchodu, které se zúčastnil pan Karl Brauner, zástupce generálního ředitele Světové obchodní organizace;
 • a vedl diskusi o prezentaci priorit rumunského předsednictví Rady EU, které se zúčastnila paní Vasilica-Viorica Dǎncilǎ, předsedkyně rumunské vlády.

539. plenární zasedání EHSV - prosinec 2018

 • Zveřejněno: 24.07.2019

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 539. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 12. – 13. prosince 2018

 • schválil 30 stanovisek;
 • vyslechl prezentaci závěrů platformy více zúčastněných stran na vysoké úrovni, vytvořené Komisí,
 • a vedl diskusi na téma Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030, které se zúčastnil pan Frans Timmermans, první místopředseda Evropské komise, a předal Cenu pro občanskou společnost.

538. plenární zasedání EHSV - říjen 2018

 • Zveřejněno: 23.07.2019

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 538. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 17. – 18. října 2018

 • schválil 54 stanovisek;
 • vedl diskusi na téma „Vnější hrozby a výzvy, jimž Evropská unie čelí“, které se zúčastnila paní Federica Mogerini, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Evropské komise;
 • a vedl diskusi v souvislosti se stanoviskem NAT/750, které se zúčastnil pan Christos Stylianides, evropský komisař pro humanitární pomoc a řešení krizí.

 

537. plenární zasedání EHSV - září 2018

 • Zveřejněno: 23.07.2019

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 537. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 19. – 20. září 2018

 • schválil 45 stanovisek;
 • vedl diskusi o novém víceletém finančním rámci,
  které se zúčastnil evropský komisař pro rozpočet a lidské zdroje Günther Oettinger;
 • vedl diskusi o o balíčku opatření v oblasti mobility III a o Nástroji pro propojení Evropy, které se zúčastnila evropská komisařka pro dopravu Violeta Bulc;
 • a vedl diskusi o evropské občanské iniciativě „Minority SafePack“.