558. plenární zasedání EHSV - únor 2021

 • Zveřejněno: 26.03.2021

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 558. hybridním plenárním zasedání ve dnech 24. – 25. února 2021:

 • schválil 11 stanovisek;
 • vedl diskusi o konferenci o budoucnosti Evropy, které se zúčastnila místopředsedkyně Evropské komise pro demokracii a demografii Dubravka Šuica;
 • vedl diskusi a schválil usnesení k Zapojení organizované občanské společnosti do národních plánů na podporu oživení a odolnosti: co se osvědčilo a co nikoliv?; diskuse se zúčastnil Johannes Hahn, komisař pro rozpočet a správu;
 • Slavnostně předal Ceny EHSV pro občanskou společnost: občanská společnost proti pandemii COVID-19.

557. plenární zasedání EHSV - leden 2021

 • Zveřejněno: 10.02.2021

 

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 557. hybridním plenárním zasedání ve dnech 27. – 28. ledna 2021:

 • schválil 21 stanovisek;
 • vyslechl prezentaci priorit portugalského předsednictví, kterou přednesl portugalský premiér, pan António Costa;
 • vyslechl prezentaci pracovního programu Evropské komise na rok 2021 a zprávy o strategickém výhledu, kterou přednesl místopředseda Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled pan Maroš Šefčovič;
 • vedl diskuse o novém paktu o migraci a azylu, které se zúčastnila komisařka pro vnitřní věci, paní Ylva Johansson;
 • vedl diskusi o nové dohodě o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím, které se zúčastnil vedoucí Pracovní skupiny Evropské komise pro vztahy se Spojeným královstvím, pan Michel Barnier;
 • vyslechl prezentaci oficiální mise OSN při orgánech EU: zvláštní zpravodaj OSN pro extrémní chudobu a lidská práva Olivier De Schutter.

 

556. plenární zasedání EHSV - prosinec 2020

 • Zveřejněno: 17.12.2020

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 556. hybridním plenárním zasedání ve dnech 2. – 3. prosince 2020:

 • schválil 12 stanovisek;
 • vedl diskusi u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením, které se zúčastnila paní Sinéad Burke, popularizátorka problematiky zdravotního postižení a ředitelka společnosti Tilting the Lens;
 • vedl diskusi na téma Evropa připravená na digitální věk, které se zúčastnila výkonná místopředsedkyně Evropské komise pro Evropu připravenou na digitální věk Margrethe Vestager.

555. plenární zasedání EHSV - říjen 2020

 • Zveřejněno: 17.12.2020

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 555. hybridním plenárním zasedání ve dnech 27. – 29. října 2020:

 • ustavil své XVI. funkční období
 • zvolil svoji 33. předsedkyni, 2 místopředsedy, předsednictvo a předsedy jednotlivých sekcí EHSV.
 • Plenární shromáždění poté schválilo na návrh nového předsednictva složení specializovaných sekcí, Poradní komise pro průmyslové změny, středisek pro sledování a delegací Výboru, smíšených poradních výborů a kontaktních skupin; zvoleni byli rovněž další členové předsednictev specializovaných sekcí a tři kvestoři a auditoři
 • Vedl diskusi na téma Oživení pro budoucnost Evropy – úloha Evropského hospodářského a sociálního výboru, které se zúčastnili:
  • David Maria Sassoli, předseda Evropského parlamentu
  • Charles Michel, předseda Evropské rady (videopříspěvek)
  • Ursula Von Der Leyen, předsedkyně Evropské komise (videopříspěvek)
  • Apostolos Tzitzikostas, předseda Evropského výboru regionů
  • Geert Pauwels, výkonný ředitel společnosti Lineas (soukromý provozovatel železniční nákladní dopravy)
  • Luca Visentini, generální tajemník Evropské konfederace odborových svazů (EOK)
  • Jeremy Wates, generální tajemník Evropského úřadu pro životní prostředí (EEB
  • Stefano Mallia, předseda skupiny I 
  • Oliver Röpke, předseda skupiny II
  • Seamus Boland, předseda skupiny III
  • Giulia Barbucci, místopředsedkyně EHSV pro rozpočet
  • Cillian Lohan, místopředseda EHSV pro komunikaci
  • Christa Schweng, předsedkyně EHSV
 • schválil 17 stanovisek.

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci: Rada a Evropský parlament dosáhly prozatímní dohody

 • Zveřejněno: 17.12.2020
(tisková zpráva) Německé předsednictví Rady dosáhlo dohody s vyjednávacím týmem Evropského parlamentu k nařízení o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci pro propuštěné pracující (EGF). Fond je nastaven tak, aby poskytoval pomoc propuštěným pracujícím v případě rozsáhlých restrukturalizací, zejména v důsledku globalizace, kterými jsou např. změny ve vzorcích světového obchodu, obchodní spory, důležité změny v obchodních vztazích EU nebo složení vnitřního trhu, finanční nebo hospodářské krize, přechod na nízkouhlíkové hospodářství nebo v důsledku digitalizace nebo automatizace.

Minimální mzda v zemích Visegrádu - konference

 • Zveřejněno: 08.12.2020
ČMKOS ve spolupráci s belgickou odborovou centrálou ACV-CSC (lacsc.be) a Evropskou odborovou konfederací (www.etuc.org) uspořádala videokonferenci o chystané směrnici EU k minimálním mzdám a jejím dopadu na země Visegrádu. Pozvání přijal i eurokomisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit, kterého zástupci visegrádských odborových svazů informovali o situaci na východní straně EU. Z následné diskuse vyplynulo, že směrnice podporující růst minimálních mezd a zvyšování pokrytí kolektivními smlouvami je nezbytným krokem na ceste ke konvergenci této části EU směrem k vyspělejším sousedům.