Prohlášení Skupiny Zaměstnanců EHSV k Ukrajině

 • Zveřejněno: 24.02.2022

Skupina II – Zástupci zaměstnanců odsuzuje Putinovu invazi na Ukrajinu a vyzývá k úplnému stažení ruských vojsk a k úplnému zastavení hybridní války, která je na východní Ukrajině vedena již několik let.

 

Dnes časně ráno Rusko zaútočilo na Ukrajinu a připravilo si půdu pro to, co by mohlo být plnohodnotnou invazí do země. Odsuzujeme tuto agresivní válku proti svrchované zemi a příteli a solidarizujeme s ukrajinským lidem.

Putin dal další jednostrannou agresí jasně najevo, že v geopolitické hře má přednost vůle silnějšího před mezinárodním právem. Evropa nesmí zapomínat, že se nejedná o izolovanou záležitost: jde o invazi po letech hybridní války a anexi Krymu. Stejná strategie, která byla použita v Gruzii. Navíc Putin již pohrozil válkou v plném rozsahu každému, kdo ohrožuje to, co považuje za přirozený životní prostor Ruska.

Tento útok na Ukrajinu je útokem na nás všechny, protože ruský imperialismus není slučitelný s demokracií a bezpečností v Evropě. Appeasement vůči diktátorovi, který opakovaně omezoval svobody, utlačoval ruské občany a občanskou společnost, likvidoval politické oponenty a který usiluje o obnovení velikosti své země jednu sousední zemi po druhé, je bláhovou chybou. Třicátá léta 20. století v Evropě by měla sloužit jako důrazná připomínka pro ty, kdo by snad zapomněli.

Tato invaze je pro Evropu lakmusovým papírkem, stejně jako byly ty předchozí. Pokud chce Evropa přežít, a to včetně obyvatel Ruska, musí si vzpomenout na minulé chyby. Musíme stát na straně ukrajinského lidu, ale musíme také uvažovat v dlouhodobém horizontu, nad rámec ekonomických sankcí, které již tak izolované ekonomice způsobují jen omezené škody. Protože odvádění pozornosti napadáním zemí je strategie, které se Putin v dohledné době pravděpodobně nevzdá. Evropa si musí položit otázku, co se stane příště.

Odborové svazy pamatují na to, že válečná mašinérie je živena krví pracujících, vyzývají ke stažení ruských vojsk a podporují občanskou společnost na Ukrajině i v Rusku. V přesvědčení, že tato válka v konečném důsledku poškozuje národy na obou stranách a ohrožuje řád, který zajišťuje svrchovanost všech národů, požadujeme, aby se Rusko zcela stáhlo z ukrajinského území a zastavilo hybridní válku v takzvaných "lidových republikách" na Donbase.

"Něco zásadního se změnilo," řekl Oliver Röpke, "Evropa musí být jednotná a reagovat na tuto jednostrannou agresi. Demokratické hodnoty, solidarita a sociální práva jsou klíčové, pokud chce Evropa zůstat proti této agresi jednotná. Stojíme na straně ukrajinského lidu. V Evropě a ve světě musí rozhodovat demokracie, nikoliv tanky".

Rámcová autonomní dohoda o digitalizaci

 • Zveřejněno: 26.04.2021
Evropští sociální partneři, tj. BusinessEurope, CEEP, SMEunited a Evropská odborová konfederace, podepsaly v červnu 2021 rámcovou dohodu o digitalizaci, aby podpořili úspěšnou digitální transformaci evropské ekonomiky a zvládli její důsledky pro pracující a svět práce obecně.
Dohoda podporuje úspěšnou integraci digitálních technologií na pracovišti, investice do digitálních dovedností, aktualizaci dovedností a trvalou zaměstnatelnost pracovních sil. Dohoda umožňuje zaměstnavatelům a odborovým svazům partnerským postupem zavádět strategie digitální transformace lidsky orientovaným přístupem a to na národní, odvětvové a podnikové úrovni. Dohoda zahrnuje způsoby připojování a odpojování prostřednictvím komunikačních prostředků a dodržování pravidel pracovní doby a vhodných opatření k zajištění dodržování předpisů.

558. plenární zasedání EHSV - únor 2021

 • Zveřejněno: 26.03.2021

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 558. hybridním plenárním zasedání ve dnech 24. – 25. února 2021:

 • schválil 11 stanovisek;
 • vedl diskusi o konferenci o budoucnosti Evropy, které se zúčastnila místopředsedkyně Evropské komise pro demokracii a demografii Dubravka Šuica;
 • vedl diskusi a schválil usnesení k Zapojení organizované občanské společnosti do národních plánů na podporu oživení a odolnosti: co se osvědčilo a co nikoliv?; diskuse se zúčastnil Johannes Hahn, komisař pro rozpočet a správu;
 • Slavnostně předal Ceny EHSV pro občanskou společnost: občanská společnost proti pandemii COVID-19.

557. plenární zasedání EHSV - leden 2021

 • Zveřejněno: 10.02.2021

 

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 557. hybridním plenárním zasedání ve dnech 27. – 28. ledna 2021:

 • schválil 21 stanovisek;
 • vyslechl prezentaci priorit portugalského předsednictví, kterou přednesl portugalský premiér, pan António Costa;
 • vyslechl prezentaci pracovního programu Evropské komise na rok 2021 a zprávy o strategickém výhledu, kterou přednesl místopředseda Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled pan Maroš Šefčovič;
 • vedl diskuse o novém paktu o migraci a azylu, které se zúčastnila komisařka pro vnitřní věci, paní Ylva Johansson;
 • vedl diskusi o nové dohodě o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím, které se zúčastnil vedoucí Pracovní skupiny Evropské komise pro vztahy se Spojeným královstvím, pan Michel Barnier;
 • vyslechl prezentaci oficiální mise OSN při orgánech EU: zvláštní zpravodaj OSN pro extrémní chudobu a lidská práva Olivier De Schutter.

 

556. plenární zasedání EHSV - prosinec 2020

 • Zveřejněno: 17.12.2020

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 556. hybridním plenárním zasedání ve dnech 2. – 3. prosince 2020:

 • schválil 12 stanovisek;
 • vedl diskusi u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením, které se zúčastnila paní Sinéad Burke, popularizátorka problematiky zdravotního postižení a ředitelka společnosti Tilting the Lens;
 • vedl diskusi na téma Evropa připravená na digitální věk, které se zúčastnila výkonná místopředsedkyně Evropské komise pro Evropu připravenou na digitální věk Margrethe Vestager.

555. plenární zasedání EHSV - říjen 2020

 • Zveřejněno: 17.12.2020

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 555. hybridním plenárním zasedání ve dnech 27. – 29. října 2020:

 • ustavil své XVI. funkční období
 • zvolil svoji 33. předsedkyni, 2 místopředsedy, předsednictvo a předsedy jednotlivých sekcí EHSV.
 • Plenární shromáždění poté schválilo na návrh nového předsednictva složení specializovaných sekcí, Poradní komise pro průmyslové změny, středisek pro sledování a delegací Výboru, smíšených poradních výborů a kontaktních skupin; zvoleni byli rovněž další členové předsednictev specializovaných sekcí a tři kvestoři a auditoři
 • Vedl diskusi na téma Oživení pro budoucnost Evropy – úloha Evropského hospodářského a sociálního výboru, které se zúčastnili:
  • David Maria Sassoli, předseda Evropského parlamentu
  • Charles Michel, předseda Evropské rady (videopříspěvek)
  • Ursula Von Der Leyen, předsedkyně Evropské komise (videopříspěvek)
  • Apostolos Tzitzikostas, předseda Evropského výboru regionů
  • Geert Pauwels, výkonný ředitel společnosti Lineas (soukromý provozovatel železniční nákladní dopravy)
  • Luca Visentini, generální tajemník Evropské konfederace odborových svazů (EOK)
  • Jeremy Wates, generální tajemník Evropského úřadu pro životní prostředí (EEB
  • Stefano Mallia, předseda skupiny I 
  • Oliver Röpke, předseda skupiny II
  • Seamus Boland, předseda skupiny III
  • Giulia Barbucci, místopředsedkyně EHSV pro rozpočet
  • Cillian Lohan, místopředseda EHSV pro komunikaci
  • Christa Schweng, předsedkyně EHSV
 • schválil 17 stanovisek.