560. plenární zasedání EHSV - duben 2021

 • Zveřejněno: 05.08.2022

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 560. hybridním plenárním zasedání ve dnech 27. – 28. dubna 2021:

 • schválil 31 stanovisek;
 • schválil Usnesení o příspěvku EHSV k sociálnímu summitu v Portu
 • schválil Usnesení o konferenci o budoucnosti Evropy – Nový příběh pro Evropu
 • vedl diskuse o strategii pro udržitelnou a inteligentní mobilitu, které se zúčastnila evropská komisařka pro dopravu Adina Vălean;
 • vedl diskusi o akčním plánu pro evropský pilíř sociálních práv, sociálním summitu v Portu a připravovaném akčním plánu EU pro sociální ekonomiku, které se zúčastnil evropský komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit.

559. plenární zasedání EHSV - březen 2021

 • Zveřejněno: 05.08.2022

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 559. hybridním plenárním zasedání ve dnech 24. – 25. března 2021:

 • schválil 18 stanovisek;
 • vedl diskusi o strategii EU v oblasti práv osob se zdravotním postižením, které se zúčastnila evropská komisařka pro rovnost Helena Dalli;
 • vedl diskusi na téma Posílení procesu přistoupení – přesvědčivá perspektiva EU pro západní Balkán (v souvislosti se stanoviskem REX/533), které se zúčastnil evropský komisař pro sousedství a rozšíření Olivér Várhelyi;
 • vedl diskusi s výkonným místopředsedou Evropské komise pro hospodářství ve prospěch lidí Valdisem Dombrovskisem.

Ukrajina: Putinova válka musí skončit

 • Zveřejněno: 03.03.2022

Společné prohlášení EOK a MEOK k Ukrajině

Evropská odborová konfederace (EOK) a Mezinárodní odborová konfederace (MEOK) odsuzují ruskou invazi na Ukrajinu a požadují, aby všechny ruské síly okamžitě opustily Ukrajinu.

Útok na Ukrajinu je hrubým porušením mezinárodního práva a územní celistvosti Ukrajiny jako svrchovaného a demokratického státu.

Skupina Zaměstnanci EHSV: Výzva k podpoře finanční a humanitární pomoci ukrajinskému lidu

 • Zveřejněno: 02.03.2022
Vážení členové,
 
připojujeme se k výzvě na podporu finanční a humanitární pomoci ukrajinskému lidu prostřednictvím ukrajinských odborových svazů, kterou vydaly Mezinárodní odborová konfederace (MEOK), Evropská odborová konfederace (EOK) a Celoevropská regionální rada MEOK (PERC). Skupina Zaměstnanci Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) ve svém prohlášení z 24. února, tedy ze dne invaze, odsoudila ruskou vojenskou agresi proti Ukrajině a vyzvala k úplnému stažení sil, aby byl vytvořen prostor pro dialog.
 
Současný vývoj je stále znepokojivější a válka pokračuje čím dál tím větším krveprolitím. Ze země již utíkají statisíce uprchlíků, další miliony mohou následovat. Pokud se Putin pustí do městské války s cílem dobýt hlavní ukrajinská města, budou ztráty na lidských životech obrovské. Ruský prezident navíc v návaznosti na rostoucí podporu Ukrajiny ve světě a uvalení tvrdých sankcí zvýšil stupeň pohotovosti svých jaderných sil.
 
Před možností dlouhého a násilného konfliktu, který přivede Ukrajinu na pokraj smrti, nebo dokonce před náznakem jaderné konfrontace, znovu vyzýváme k ústupu ruských sil a k návratu k dialogu. Jak prohlásil předseda Skupiny Zaměstnanci Oliver Röpke: "Demokratické hodnoty, solidarita a sociální práva jsou klíčové, pokud chce Evropa zůstat jednotná proti této agresi. Stojíme na straně ukrajinského lidu. V Evropě a ve světě musí rozhodovat demokracie, nikoli tanky."

Prohlášení Skupiny Zaměstnanců EHSV k Ukrajině

 • Zveřejněno: 24.02.2022

Skupina II – Zástupci zaměstnanců odsuzuje Putinovu invazi na Ukrajinu a vyzývá k úplnému stažení ruských vojsk a k úplnému zastavení hybridní války, která je na východní Ukrajině vedena již několik let.

 

Dnes časně ráno Rusko zaútočilo na Ukrajinu a připravilo si půdu pro to, co by mohlo být plnohodnotnou invazí do země. Odsuzujeme tuto agresivní válku proti svrchované zemi a příteli a solidarizujeme s ukrajinským lidem.

Putin dal další jednostrannou agresí jasně najevo, že v geopolitické hře má přednost vůle silnějšího před mezinárodním právem. Evropa nesmí zapomínat, že se nejedná o izolovanou záležitost: jde o invazi po letech hybridní války a anexi Krymu. Stejná strategie, která byla použita v Gruzii. Navíc Putin již pohrozil válkou v plném rozsahu každému, kdo ohrožuje to, co považuje za přirozený životní prostor Ruska.

Tento útok na Ukrajinu je útokem na nás všechny, protože ruský imperialismus není slučitelný s demokracií a bezpečností v Evropě. Appeasement vůči diktátorovi, který opakovaně omezoval svobody, utlačoval ruské občany a občanskou společnost, likvidoval politické oponenty a který usiluje o obnovení velikosti své země jednu sousední zemi po druhé, je bláhovou chybou. Třicátá léta 20. století v Evropě by měla sloužit jako důrazná připomínka pro ty, kdo by snad zapomněli.

Tato invaze je pro Evropu lakmusovým papírkem, stejně jako byly ty předchozí. Pokud chce Evropa přežít, a to včetně obyvatel Ruska, musí si vzpomenout na minulé chyby. Musíme stát na straně ukrajinského lidu, ale musíme také uvažovat v dlouhodobém horizontu, nad rámec ekonomických sankcí, které již tak izolované ekonomice způsobují jen omezené škody. Protože odvádění pozornosti napadáním zemí je strategie, které se Putin v dohledné době pravděpodobně nevzdá. Evropa si musí položit otázku, co se stane příště.

Odborové svazy pamatují na to, že válečná mašinérie je živena krví pracujících, vyzývají ke stažení ruských vojsk a podporují občanskou společnost na Ukrajině i v Rusku. V přesvědčení, že tato válka v konečném důsledku poškozuje národy na obou stranách a ohrožuje řád, který zajišťuje svrchovanost všech národů, požadujeme, aby se Rusko zcela stáhlo z ukrajinského území a zastavilo hybridní válku v takzvaných "lidových republikách" na Donbase.

"Něco zásadního se změnilo," řekl Oliver Röpke, "Evropa musí být jednotná a reagovat na tuto jednostrannou agresi. Demokratické hodnoty, solidarita a sociální práva jsou klíčové, pokud chce Evropa zůstat proti této agresi jednotná. Stojíme na straně ukrajinského lidu. V Evropě a ve světě musí rozhodovat demokracie, nikoliv tanky".

Rámcová autonomní dohoda o digitalizaci

 • Zveřejněno: 26.04.2021
Evropští sociální partneři, tj. BusinessEurope, CEEP, SMEunited a Evropská odborová konfederace, podepsaly v červnu 2021 rámcovou dohodu o digitalizaci, aby podpořili úspěšnou digitální transformaci evropské ekonomiky a zvládli její důsledky pro pracující a svět práce obecně.
Dohoda podporuje úspěšnou integraci digitálních technologií na pracovišti, investice do digitálních dovedností, aktualizaci dovedností a trvalou zaměstnatelnost pracovních sil. Dohoda umožňuje zaměstnavatelům a odborovým svazům partnerským postupem zavádět strategie digitální transformace lidsky orientovaným přístupem a to na národní, odvětvové a podnikové úrovni. Dohoda zahrnuje způsoby připojování a odpojování prostřednictvím komunikačních prostředků a dodržování pravidel pracovní doby a vhodných opatření k zajištění dodržování předpisů.