568. plenární zasedání EHSV - březen 2022

 • Zveřejněno: 05.08.2022

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 568. hybridním plenárním zasedání ve dnech 23. – 24. března 2022:

 • schválil 27 stanovisek;
 • vedl diskusi o usnesení Válka na Ukrajině a její hospodářský, sociální a environmentální dopad, které se zúčastnili:
 • Ylva Johansson, komisařka pro vnitřní věci,
 • Anatolij Kinach, předseda ukrajinské Národní tripartitní sociální a hospodářské rady,
 • Alexander Šubin, předseda ukrajinské platformy občanské společnosti,
 • Gennadij Čižikov, předseda Ukrajinské obchodní a průmyslové komory,
 • zástupce Ukrajinského národního shromáždění osob se zdravotním postižením a
 • Michail Chodorkovskij, zakladatel nadace Open Russia;
 • vedl diskusi o iniciativě Nový evropský Bauhaus, které se zúčastnila komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Marija Gabriel;
 • vyslechl prezentaci evropské občanské iniciativy Zachraňme včely i farmáře! Začněme se zemědělstvím, které je šetrné ke včelám a nenarušuje zdravé životní prostředí, kterou přednesl zástupce této evropské občanské iniciativy Helmut Burtscher-Schaden, PhD, biochemik, organizace GLOBAL 2000 – Friends of the Earth Austria;
 • přijal revidovaný jednací řád Evropského hospodářského a sociálního výboru.

567. plenární zasedání EHSV - únor 2022

 • Zveřejněno: 05.08.2022

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 567. hybridním plenárním zasedání ve dnech 23. – 24. února 2022:

 • schválil 18 stanovisek;
 • vedl diskusi na téma Dopad pandemie COVID-19 na základní práva a právní stát napříč EU a budoucnost demokracie v souvislosti se stanoviskem SOC/691 k témuž tématu, které se zúčastnila místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost paní Věra Jourová;
 • vedl diskusi na téma Jak zajistit, aby byl cestovní ruch odolnější, inovativnější a udržitelnější? v souvislosti se stanoviskem INT/949, jíž se zúčastnili paní Martha Schultz, výkonná ředitelka Schultz Group, místopředsedkyně EUROCHAMBRES a místopředsedkyně Rakouské hospodářské komory, pan Alberto Corti, vedoucí odboru cestovního ruchu Všeobecné italské konfederace podniků, odborných profesí a osob samostatně výd…

566. plenární zasedání EHSV - leden 2022

 • Zveřejněno: 05.08.2022

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 566. hybridním plenárním zasedání ve dnech 19. – 20. ledna 2022:

 • schválil 16 stanovisek;
 • vyslechl prezentaci priorit francouzského předsednictví, které se na dálku zúčastnil státní tajemník pro evropské záležitosti ve francouzské vládě Clément Beaune;
 • vedl diskusi týkající se Evropského roku mládeže 2022, které se zúčastnila zástupkyně programu „Mladí političtí vůdci“ AnneKjær Bathel, generální tajemník Evropského fóra mládeže Joe Elborn a předsedkyně Evropského řídícího výboru pro mládež při Radě Evropy Miriam Teuma.

565. plenární zasedání EHSV - prosinec 2021

 • Zveřejněno: 05.08.2022

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 565. hybridním plenárním zasedání ve dnech 8. – 9. prosince 2021:

 • schválil 36 stanovisek;
 • vedl diskusi na téma Priority EU pro oživení a provádění pracovního programu Evropské komise na rok 2022, jíž se zúčastnili předsedkyně Evropské komise Ursula Von der Leyen a místopředseda Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled Maroš Šefčovič;
 • vedl diskusi na témata udržitelné financování a boj proti praní peněz (v souvislosti se stanovisky ECO/559, ECO/560 a ECO/555), jíž se zúčastnila komisařka pro finanční služby, finanční stabilitu a unii kapitálových trhů Mairead McGuinness;
 • vedl diskusi na téma balíček „Fit for 55“ – Budování odolného a udržitelného rámce pro budoucnost EU (v souvislosti se stanovisky TEN/749, TEN/748, TEN/750 a TEN/759), jíž se zúčastnila komisařka pro energetiku Kadri Simson;
 • slavnostně předal Cenu EHSV pro občanskou společnost.

564. plenární zasedání EHSV - říjen 2021

 • Zveřejněno: 05.08.2022

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 564. hybridním plenárním zasedání ve dnech 20. – 21. října 2021:

 • schválil 30 stanovisek;
 • vedl diskusi na téma Budoucnost obchodní politiky EU v měnícím se globálním kontextu, jíž se zúčastnil Jean-Marie Paugam, zástupce generálního ředitele Světové obchodní organizace;
 • vedl diskusi na téma Dlouhodobá strategie pro venkovské oblasti, jíž se zúčastnil Janusz Wojciechowski, komisař pro zemědělství;
 • vedl diskusi na téma Nová průmyslová strategie, jíž se zúčastnil Padmashree Gehl Sampath, Berkman Klein Fellow, Harvardská univerzita.

563. plenární zasedání EHSV - září 2021

 • Zveřejněno: 05.08.2022

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 563. hybridním plenárním zasedání ve dnech 22. – 23. září 2021:

 • schválil 23 stanovisek;
 • vedl diskusi diskuse o politice soudržnosti, které se zúčastnila komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreira;
 • vedl diskusi na téma Zajištění svobody a rozmanitosti sdělovacích prostředků v Evropě, které se zúčastnil generální tajemník organizace Reportéři bez hranic Christophe Deloire a generální tajemník Evropské federace novinářů Ricardo Gutiérrez.