Co jsou RROS?

Regionální rady odborových svazů sdružených v ČMKOS (dále jen RROS) jsou orgány ČMKOS, které reprezentují odborové svazy v daném kraji působící a jsou současně partnery všem krajským orgánům a institucím státního, komunálního a zaměstnavatelského sektoru.

K jejich ustavení došlo v roce 1999 jako důsledek rozčlenění České republiky podle zákona č. 347/97 Sb na 14 samostatných celků – krajů, na které byly v rámci reformy veřejné správy postupně převedeny důležité kompetence. Názvy RROS a jejich působnost jsou odvozeny od názvů a působnosti krajů.

Kontakty na RROS

Sociální dialog v Moravskoslezském kraji potvrdil svůj význam

  • Zveřejněno: 05.10.2011

Když se vedení krajského úřadu před časem rozhodlo připravit prostřednictvím náměstka hejtmana Ing. RSDr. Karla Konečného změnu tabulek platových tříd (tzv. pásmové odměňování) zaměstnanců nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem, netušilo jistě, jak silný odpor u těchto zaměstnanců tímto záměrem vyvolá. Změna spočívala především v převedení části mzdového tarifu zaměstnanců do nenárokového osobního hodnocení - údajně s cílem zvýšení motivace, ale se ztrátou jistoty.

V Ostravě zasedli sociální partneři k tzv. Kulatému stolu

  • Zveřejněno: 29.09.2011

Dne 20. září se v Kulturním Domě AKORD v Ostravě - Zábřehu uskutečnil další tzv. Kulatý stůl pořádaný Regionální radou ČMKOS Moravskoslezského kraje v rámci Projektu "Posilování sociálního dialogu - služby pro zaměstnance", za účasti zástupců odborů v čele Jaroslavem Zavadilem-předsedou ČMKOS, Bc. Dagmar Žitníkovou-předsedkyní OS ZSP a členy Regionální rady ČMKOS MSK, dále zástupci krajské samosprávy a státních institucí v čele s hejtmanem MSK ing. Jaroslavem Palasem se svými náměstky, Ing. Arch. Yvone Jungovou-ředitelkou krajské pobočky Úřadu práce ČR, Ing. Václavou Kociánovou-vedoucí inspektorkou Oblastního inspektorátu práce v Ostravě, a také i zástupci podnikatelů a podnikatelských institucí v čele s Ing. Pavlem Bartošem-generálním ředitelem FITE, a.s. a víceprezidentem Krajské hospodářské komory, Ing. Pavlem Juříčkem-generálním ředitelem BRANO, a.s. a víceprezidentem Svazu průmyslu a obchodu, Ing. Jánem Fabiánem -ředitelem pro rozvoj a strategii OKD, a.s., Ing. Miroslavem Fabianem - gererálním ředitelem Sdružení pro rozvoj MSK, dále také zástupci politických stran a dalšími pozvanými účastníky.

Jednala RROS MSK

  • Zveřejněno: 21.09.2011

Dne 8. 9. se v Restauraci Challenger v Petřvaldu u Ostravy sešli zástupci OS na jednání RROS ČMKOS Moravskoslezského kraje. Mezi hlavní body jednání patřila příprava tzv. Kulatého stolu, který se uskuteční dne 20. 9. V Kulturním Domě AKORD v Ostravě – Zábřehu za účasti představitelů ČMKOS, Moravskoslezského kraje, samospráv a státních institucí, zaměstnavatelů, politických stran a členů RROS. Dále bylo na programu zajištění delegace RROS na mimořádné jednání Krajské RHSD, které se koná taktéž dne 20. 9. po skončení Kulatého stolu na Krajském úřadě. V neposlední řadě se na jednání RROS projednávala i příprava voleb nového předsedy RROS a účast na nadcházející Eurodemonstraci ve Wrocławi, která se koná 17. 9.

Jednání RROS MSK 1. 6. 2011

  • Zveřejněno: 31.08.2011

Dne 1. 6. 2011 se v Ostravě v Restauraci ALDO uskutečnilo další jednání RROS MSK, ve kterém se odrazila právě probíhající stávka řidičů DPMO a kde byla aktuálně řešena nečekaná rezignace předsedy RROS ing. Klosíka.

Volební zasedání RROS

  • Zveřejněno: 25.08.2011

Ve dnech 14. – 15. 4. 2011 proběhlo v Dolní Lomné výjezdní zasedání Regionální rady odborových svazů Moravskoslezského kraje, které při omluvené neúčasti předsedy Lubomíra Klosíka zahájila 1. místopředsedkyně Mgr. Dagmar Regelová.