Co jsou RROS?

Regionální rady odborových svazů sdružených v ČMKOS (dále jen RROS) jsou orgány ČMKOS, které reprezentují odborové svazy v daném kraji působící a jsou současně partnery všem krajským orgánům a institucím státního, komunálního a zaměstnavatelského sektoru.

K jejich ustavení došlo v roce 1999 jako důsledek rozčlenění České republiky podle zákona č. 347/97 Sb na 14 samostatných celků – krajů, na které byly v rámci reformy veřejné správy postupně převedeny důležité kompetence. Názvy RROS a jejich působnost jsou odvozeny od názvů a působnosti krajů.

Kontakty na RROS

Moravskoslezský kraj: Odbory v regionu jsou aktivní

  • Zveřejněno: 04.01.2012

Celkem 19 z 23 členů se zúčastnilo plenárního zasedání Regionální rady odborových svazů Moravskoslezského kraje, které za vedení první místopředsedkyně RROS Mgr. Dagmar Regelové proběhlo 7.12.2011 v Petřvaldě.

Z3: Jedenáctý ze série krajských happeningů se konal v Ústí nad Labem

  • Zveřejněno: 01.12.2011

Ústí nad Labem 30. listopadu 2011 – Více než čtyřicet odborářů se pět minut po dvanácté sešlo na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem na již jedenáctém happeningu – veřejné tiskové konferenci Zdravotnické trojky (Z3). Přijeli ze všech nemocnic Ústeckého kraje a byli mezi nimi zástupci všech profesí, které v nemocnicích pracují. Připomněli tak ministrovi zdravotnictví Leoši Hegerovi a vládě, že očekávají splnění platových slibů, které byly dány písemně Lékařskému odborovému klubu v Memorandu a ústně Odborovému svazu zdravotnictví a sociální péče ČR. Odboráři očekávají, že se od ledna 2012 zvýší platy všem zaměstnancům zdravotnictví, jak bylo v těchto slibech uvedeno.

Sociální dialog v Moravskoslezském kraji potvrdil svůj význam

  • Zveřejněno: 05.10.2011

Když se vedení krajského úřadu před časem rozhodlo připravit prostřednictvím náměstka hejtmana Ing. RSDr. Karla Konečného změnu tabulek platových tříd (tzv. pásmové odměňování) zaměstnanců nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem, netušilo jistě, jak silný odpor u těchto zaměstnanců tímto záměrem vyvolá. Změna spočívala především v převedení části mzdového tarifu zaměstnanců do nenárokového osobního hodnocení - údajně s cílem zvýšení motivace, ale se ztrátou jistoty.

V Ostravě zasedli sociální partneři k tzv. Kulatému stolu

  • Zveřejněno: 29.09.2011

Dne 20. září se v Kulturním Domě AKORD v Ostravě - Zábřehu uskutečnil další tzv. Kulatý stůl pořádaný Regionální radou ČMKOS Moravskoslezského kraje v rámci Projektu "Posilování sociálního dialogu - služby pro zaměstnance", za účasti zástupců odborů v čele Jaroslavem Zavadilem-předsedou ČMKOS, Bc. Dagmar Žitníkovou-předsedkyní OS ZSP a členy Regionální rady ČMKOS MSK, dále zástupci krajské samosprávy a státních institucí v čele s hejtmanem MSK ing. Jaroslavem Palasem se svými náměstky, Ing. Arch. Yvone Jungovou-ředitelkou krajské pobočky Úřadu práce ČR, Ing. Václavou Kociánovou-vedoucí inspektorkou Oblastního inspektorátu práce v Ostravě, a také i zástupci podnikatelů a podnikatelských institucí v čele s Ing. Pavlem Bartošem-generálním ředitelem FITE, a.s. a víceprezidentem Krajské hospodářské komory, Ing. Pavlem Juříčkem-generálním ředitelem BRANO, a.s. a víceprezidentem Svazu průmyslu a obchodu, Ing. Jánem Fabiánem -ředitelem pro rozvoj a strategii OKD, a.s., Ing. Miroslavem Fabianem - gererálním ředitelem Sdružení pro rozvoj MSK, dále také zástupci politických stran a dalšími pozvanými účastníky.