Co jsou RROS?

Regionální rady odborových svazů sdružených v ČMKOS (dále jen RROS) jsou orgány ČMKOS, které reprezentují odborové svazy v daném kraji působící a jsou současně partnery všem krajským orgánům a institucím státního, komunálního a zaměstnavatelského sektoru.

K jejich ustavení došlo v roce 1999 jako důsledek rozčlenění České republiky podle zákona č. 347/97 Sb na 14 samostatných celků – krajů, na které byly v rámci reformy veřejné správy postupně převedeny důležité kompetence. Názvy RROS a jejich působnost jsou odvozeny od názvů a působnosti krajů.

Kontakty na RROS

Jarní zasedání RROS

  • Zveřejněno: 15.04.2013

Hostitelem 1. letošního zasedání Regionální rady odborových svazů Moravskoslezského kraje (RROS) se již podruhé stala 26.3. Střední škola techniky a služeb v Karviné.

Tripartita v nové sestavě

  • Zveřejněno: 08.04.2013

Krajské volby v loňském roce přinesly i některé změny ve složení jednotlivých pětičlenných delegací na zasedání Rady hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje (tripartity – stát, zaměstnavatelé a odbory), které proběhlo 20. 3. v prostorách Krajského úřadu v Ostravě.

Zasedání ve škole

  • Zveřejněno: 12.03.2013

Členové Regionální rady odborových svazů Moravskoslezského kraje se 12. 12. 2012 sešli v areálu Střední školy techniky a služeb v Karviné, aby na svém 4. zasedání v daném roce projednali nejen regionální, ale vzhledem k přítomnosti obou místopředsedů ČMKOS i celostátní odborovou problematiku. 

Zasedání s exkurzí

  • Zveřejněno: 12.03.2013

Třetí letošní zasedání Regionální rady odborových svazů Moravskoslezského kraje, které proběhlo 23. 10. v odborových prostorách frýdecko-místecké firmy Arcelor Mittal, bylo zajímavé nejen svými projednávanými body programu, ale i exkurzí po těžkých provozech válcoven plechu. Tu organizačně zajistil předseda místní ZO a místopředseda RROS Luděk Lúčan. 

Kulatý stůl MSK 2012

  • Zveřejněno: 30.09.2012

Hudební sál Domu kultury Akord v Ostravě – Zábřehu byl 24. 9. 2012 dějištěm jednání tzv. „Kulatého stolu Moravskoslezského kraje“, které proběhlo za účasti reprezentací kraje, odborů, podnikatelských subjektů, politických stran a zástupců dalších institucí. 

Zajímavá tripartita MSK

  • Zveřejněno: 25.06.2012

V prostorách Krajského úřadu v Ostravě proběhlo 16. 5. zasedání Rady hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje (tripartity), jehož hlavním bodem programu byl dopad reforem vlády ČR na život v kraji.