Co jsou RROS?

Regionální rady odborových svazů sdružených v ČMKOS (dále jen RROS) jsou orgány ČMKOS, které reprezentují odborové svazy v daném kraji působící a jsou současně partnery všem krajským orgánům a institucím státního, komunálního a zaměstnavatelského sektoru.

K jejich ustavení došlo v roce 1999 jako důsledek rozčlenění České republiky podle zákona č. 347/97 Sb na 14 samostatných celků – krajů, na které byly v rámci reformy veřejné správy postupně převedeny důležité kompetence. Názvy RROS a jejich působnost jsou odvozeny od názvů a působnosti krajů.

Kontakty na RROS

Zasedání ve škole

  • Zveřejněno: 12.03.2013

Členové Regionální rady odborových svazů Moravskoslezského kraje se 12. 12. 2012 sešli v areálu Střední školy techniky a služeb v Karviné, aby na svém 4. zasedání v daném roce projednali nejen regionální, ale vzhledem k přítomnosti obou místopředsedů ČMKOS i celostátní odborovou problematiku. 

Zasedání s exkurzí

  • Zveřejněno: 12.03.2013

Třetí letošní zasedání Regionální rady odborových svazů Moravskoslezského kraje, které proběhlo 23. 10. v odborových prostorách frýdecko-místecké firmy Arcelor Mittal, bylo zajímavé nejen svými projednávanými body programu, ale i exkurzí po těžkých provozech válcoven plechu. Tu organizačně zajistil předseda místní ZO a místopředseda RROS Luděk Lúčan. 

Kulatý stůl MSK 2012

  • Zveřejněno: 30.09.2012

Hudební sál Domu kultury Akord v Ostravě – Zábřehu byl 24. 9. 2012 dějištěm jednání tzv. „Kulatého stolu Moravskoslezského kraje“, které proběhlo za účasti reprezentací kraje, odborů, podnikatelských subjektů, politických stran a zástupců dalších institucí. 

Zajímavá tripartita MSK

  • Zveřejněno: 25.06.2012

V prostorách Krajského úřadu v Ostravě proběhlo 16. 5. zasedání Rady hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje (tripartity), jehož hlavním bodem programu byl dopad reforem vlády ČR na život v kraji. 

Prestižní regionální rada

  • Zveřejněno: 25.06.2012

Vzácní hosté se zúčastnili zasedání Regionální rady odborových svazů Moravskoslezského kraje, které se konalo 31. 5. v Petřvaldě. 

Jihomoravská tripartita bilancovala deset let činnosti

  • Zveřejněno: 04.06.2012

Deset let činnosti Rady hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje (tripartity) v úterý 29. května 2012 bilancoval hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, náměstek hejtmana Stanislav Juránek, předseda představenstva Krajské hospodářské komory jižní Moravy Michal Štefl a předsedkyně Regionální rady odborových svazů Českomoravské konfederace odborových svazů Stanislava Slavíková.