Co jsou RROS?

Regionální rady odborových svazů sdružených v ČMKOS (dále jen RROS) jsou orgány ČMKOS, které reprezentují odborové svazy v daném kraji působící a jsou současně partnery všem krajským orgánům a institucím státního, komunálního a zaměstnavatelského sektoru.

K jejich ustavení došlo v roce 1999 jako důsledek rozčlenění České republiky podle zákona č. 347/97 Sb na 14 samostatných celků – krajů, na které byly v rámci reformy veřejné správy postupně převedeny důležité kompetence. Názvy RROS a jejich působnost jsou odvozeny od názvů a působnosti krajů.

Kontakty na RROS

Krajští radní jednali s představiteli Regionální rady odborů

  • Zveřejněno: 10.10.2013

V prostorách brněnského sídla krajského úřadu se v pondělí 24. června 2013 uskutečnilo setkání Rady Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem a Regionální rady odborových svazů ČMKOS Jihomoravského kraje (JMK).

Zákonodárci na tripartitě

  • Zveřejněno: 24.07.2013

Po pouhých dvou týdnech od minulého zasedání svolal hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák 24. 6. Radu hospodářské a sociální dohody (krajskou tripartitu) k projednání zhoršující se zaměstnanosti v kraji.

Tripartita u premiéra

  • Zveřejněno: 24.07.2013

Díky iniciativě hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka (ČSSD) proběhlo 19.7. v Praze setkání představitelů krajské tripartity (kraj, zaměstnavatelé a odbory) s premiérem Ing. Jiřím Rusnokem, ministrem práce a sociálních věcí Ing. Františkem Koníčkem a ministrem průmyslu a obchodu doc. Ing. Jiřím Ciencialou, CSc. Předmětem jednání, kterého se zúčastnili na Úřadě vlády ČR kromě hejtmana také Dr.-Ing. Ján Fabián, generální ředitel OKD, a.s., Ing. Jan Březina, předseda Krajské hospodářské komory a Ing. Jaroslav Vlach, místopředseda RROS a SHO, byla složitá situace v regionu, kde vzhledem ke kritickému vývoji ve velké části podnikatelských a průmyslových subjektů, hrozí reálné nebezpečí prudkého růstu nezaměstnanosti, sociálního napětí a hospodářské katastrofy.

Mimořádná tripartita k zaměstnanosti

  • Zveřejněno: 10.06.2013

Na středu 5. 6. 2013 svolal hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák mimořádné zasedání Rady hospodářské a sociální dohody MSK (krajskou tripartitu), aby s představiteli zaměstnavatelů a odborů projednal vážnou problematiku zaměstnanosti nejen ve společnosti OKD, ale v hutnictví, stavebnictví a v celém kraji. Po úvodních procedurách se ujal slova generální ředitel OKD a.s. Dr.-Ing. Ján Fabián, doplňovaný finanční ředitelkou Ing. Jarmilou Ivánkovou a podrobně seznámil členy RHSD s hospodářskou situací ve firmě a s nutností výrazných úsporných opatření v nákladech, aby se stále více neprohlubovala dosavadní hrozivá ztráta, způsobená prudkým propadem cen uhlí, levnými dovozy z USA a poklesem odběru při stagnaci průmyslu.

Krize pokračuje

  • Zveřejněno: 05.06.2013

Krize pokračuje. Na tom se shodli účastníci tzv. workshopu Moravskoslezského kraje, který v rámci projektu Norway grants (norských fondů) a ČMKOS „Posílení sociálního dialogu pro všechny zaměstnance – Důstojná práce – Česká republika“, uspořádala Regionální rada odborových svazů MSK 24. dubna v ostravském hotelu Mercure Ostrava Center za moderace 1. místopředsedkyně RROS Mgr. Dagmar Bobkové Regelové