Českomoravská konfederace odborových svazů

je největší odborovou centrálou v České republice. ČMKOS je dobrovolným, otevřeným a nezávislým demokratickým sdružením 31 odborových svazů, jehož posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR. ČMKOS je rovněž členem Evropské odborové konfederace (ETUC), Mezinárodní odborové konfederace (ITUC) a Odborového poradního výboru při OECD (TUAC).

Máte-li zájem stát se členem odborů v rámci ČMKOS, přečtěte si informaci Jak se stát členem odborů

Když je velký vítr překážkou v práci

  • Zveřejněno: 10.02.2020

Také jste dnes kvůli větru dlouho čekali na zpožděný vlak, autobus nebo tramvaj?

Obecně platí, že zaměstnancům se v případě nepříznivých povětrnostních situací, kdy se nemohou dostat do práce, poskytuje volno na nezbytně nutnou dobu bez náhrady mzdy.

Zaměstnancům těžce zdravotně postiženým zaručuje přímo předpis v takovém případě náhradu mzdy nebo platu na dobu, nejvýše jednoho dne. Jinak ale platí, že jde o překážku v práci podle zákoníku práce, který je veden zásadou „co zákon nezakazuje, dovoluje“ a tedy i když nařízení vlády říká „zaměstnavatel poskytne pracovní volno bez náhrady mzdy“ může zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy. To je věc jeho dobré vůle.

Podle zákona se obecně jedná o tzv. důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance. Upravuje to nařízení vlády č. 590/2006 Sb.

Odešel významný český filosof, humanista, jehož názory formovala i dělnická profese

  • Zveřejněno: 10.02.2020

V osobě Erazima Koháka naše společnost ztrácí skutečně ojedinělého sociálního filosofa, který za vším hledal lidskou důstojnost a práva lidí. Jeho názory formovala pokora a úcta k životu. Žil tak, jak myslel. V americké emigraci manuálně pracoval, aby mohl vystudovat. Působil na prestižních vysokých školách, po návratu do vlasti žil skromně a svébytně se vyjadřoval k české cestě ekonomického liberalismu.

Jsem velmi rád, že mohu připomenout, že spolupracoval s tehdejším týmem sociologů a makroekonomů ČMKOS, publikoval v Pohledech a časopise SONDY. Česká společnost přichází o mimořádnou, nenahraditelnou osobnost, čest jeho památce,“ uvedl Josef Středula, předseda ČMKOS.

TISKOVÁ ZPRÁVA: Poslanci sociálního výboru zklamali odbory i zaměstnance

  • Zveřejněno: 07.02.2020

Josef Středula: Sobě dlouhou dovolenou dopřejí, lidem práce ne!

Českomoravská konfederace odborových svazů dlouhodobě usiluje o zrovnoprávnění českých zaměstnanců, pokud jde o délku dovolené. Zatímco ve státní sféře si už  od roku 2007 mohou  užívat pět týdnů dovolené, v soukromém sektoru jen čtyři týdny. Včerejší jednání sněmovního sociálního výboru  je  pro ČMKOS velkým zklamáním.

Josef Středula, předseda ČMKOS, k tomu uvádí: „Poslanci sociálního výboru, kteří návrh na odstranění diskriminace v délce dovolené nepodpořili, by se měli zastydět. Sami delší dovolenou využívají ( prázdniny 60 dní) a jsou jim dobře známa fakta, že Češi jsou v rámci EU doslova pracovní soumaři, odpracují výrazně více než v ostatních zemích Evropské unie. Pětitýdenní dovolená  nepoložila ekonomiku Slovenska, ani Estonska a Litvy. Proti ekonomickému argumentu, kterým se ohánějí někteří politici, že 5 týdnů dovolené pro všechny by ohrozilo podniky a dokonce o jedno procento snížilo náš hrubý domácí produkt, jednoznačně stojí fakt, že v 88 % kolektivních smluv, které jsou uzavírány v rámci ČMKOS,  je tento benefit samozřejmostí.“

Česko je na tyto změny připravené, produktivitu práce zvyšuje zavádění robotizace a automatizace. Jenom našim poslancům chybí vnímání potřeb lidí a  otevřenost vůči sociálním inovacím  ve srovnání se zahraničím.

V Praze 7. února 2020

Ministryně Maláčová diskutovala s předsedy odborových svazů

  • Zveřejněno: 21.01.2020
Evropská minimální mzda, růst minimální mzdy, superhrubá mzda, stravenkový paušál, pět týdnů dovolené, zákoník práce, podpora rodin a další témata zazněla ve velmi podnětné diskusi ministryně práce Jany Maláčové s předsedy odborových svazů na Radě ČMKOS.

Výrazný politik s velkým nadhledem...

  • Zveřejněno: 21.01.2020
...takový byl Jaroslav Kubera, jehož náhlý odchod zasáhl českou politickou scénu. ČMKOS vyjadřuje hlubokou soustrast jeho rodině a Senátu ČR.
 
"Na Jaroslava Kuberu máme dlouholetou vzpomínku, byl totiž v roce 1990 delegátem ustavujícího sjezdu Odborového svazu KOVO a dokonce mluvčím kováckých organizací za Ústecký kraj. Později se stal úspěšným komunálním politikem. Znalost a zájem o problémy lidí z něho profilovaly politika - senátora  s velkým nadhledem, empatií a osobitým smyslem pro humor, na politické scéně bude velmi chybět," zdůraznil Josef Středula předseda ČMKOS.