Českomoravská konfederace odborových svazů

je největší odborovou centrálou v České republice. ČMKOS je dobrovolným, otevřeným a nezávislým demokratickým sdružením 31 odborových svazů, jehož posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR. ČMKOS je rovněž členem Evropské odborové konfederace (ETUC), Mezinárodní odborové konfederace (ITUC) a Odborového poradního výboru při OECD (TUAC).

Máte-li zájem stát se členem odborů v rámci ČMKOS, přečtěte si informaci Jak se stát členem odborů

Rachota 3: Proč jsou české mzdy tak nízké?

  • Zveřejněno: 11.10.2023

Zveme vás na další část diskusního seriálu s názvem Rachot(a), která se uskuteční 18. října od 18 hodin v Prostoru39, Řehořova 39, Praha - Žižkov.

O tématu „Proč jsou české mzdy tak nízké“ bude diskutovat ekonom Jan Švejnar, ekonomka Ilona Švihlíková a místopředsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací Šárka Homfray. Diskusí bude provádět Jana Maláčová.

Registrujte se zde: https://fesprag.ecn.cz/cz/akce/2023_1810

Digitální technologie pomáhají eliminovat rizika v bezpečnosti práce (tisková zpráva MPSV a VÚBP)

  • Zveřejněno: 09.10.2023

Nástup 4. průmyslové revoluce, související modernizace a digitalizace nejen v oblasti průmyslu, ale i služeb má jednoznačný dopad i do oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Ten pozitivní určitě je, že v řadě profesí pravděpodobně dojde díky modernizaci zařízení např. ke snížení fyzicky těžké práce, nesmíme však zapomenout na skutečnost, že v souvislosti právě s uvedenými změnami mohou vznikat nové hrozby např. v oblasti psychosociálních rizik. Proto je z pohledu ČMKOS nutné se dále velmi intenzivně zaměřovat zejména na oblast prevence, díky níž je možné předcházet nejen závažným pracovním úrazům, ale také budoucím možným novým nemocím z povolání.