Českomoravská konfederace odborových svazů

je největší odborovou centrálou v České republice. ČMKOS je dobrovolným, otevřeným a nezávislým demokratickým sdružením 29 odborových svazů, jehož posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR. ČMKOS je rovněž členem Evropské odborové konfederace (ETUC), Mezinárodní odborové konfederace (ITUC) a Odborového poradního výboru při OECD (TUAC).

Nová Evropa pro lidi, planetu a blahobyt všech

  • Zveřejněno: 14.09.2016

Společné vyjádření 117 evropských a národních organizací občanské společnosti a odborů adresované summitu evropské 27, který se koná 16. září v Bratislavě

Evropa je na rozcestí. Budoucnost evropské spolupráce a jejího prospěchu je v sázce. Jde o budoucnost naší společnosti a toho, jak chceme být vnímaní světem okolo nás. Jde o budoucnost naší planety a o to, v jaké Evropě budou naše děti vyrůstat. Současná krize ukazuje naléhavou potřebu zamyslet se nad zásadními otázkami: jak zajistíme, aby evropský projekt dostál svému příslibu míru, demokracie a solidarity? Jak může být Evropa svým lidem prospěšná?

Manifestační mítink #KonecLevnePrace 2016

  • Zveřejněno: 08.09.2016

Ve středu 7. září se ve sportovní hale Arena Sparta v Praze uskutečnil úspešný manifestační mítink odborů. V tomto článku naleznete veškeré výstupy z mítinku.