Českomoravská konfederace odborových svazů

je největší odborovou centrálou v České republice. ČMKOS je dobrovolným, otevřeným a nezávislým demokratickým sdružením 29 odborových svazů, jehož posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR. ČMKOS je rovněž členem Evropské odborové konfederace (ETUC), Mezinárodní odborové konfederace (ITUC) a Odborového poradního výboru při OECD (TUAC).

EOK podporuje právo zůstat pro občany EU žijící a pracující ve Spojeném Království a občany UK žijící a pracující v EU

  • Zveřejněno: 31.10.2016

Evropská odborová konfederace si je vědoma toho, že rozhodnutí britského elektorátu 23. června vyvolává velké obavy mezi občany EU žijícími a pracujícími ve Velké Británii a mezi britskými občany žijícími a pracujícími ve zbytku EU. Jejich budoucnost je nyní zpochybněna, a je tedy zásadní, aby měli jistotu prostřednictvím garance, že mají právo zůstat na neurčito. Jsme přesvědčeni, že toto právo by mělo být garantováno bezpodmínečně a jednostranně příslušnými vládami: tyto lidi nemůžeme používat jako vyjednávací trumf nebo vyjednávací výhodu a odsuzujeme politiky, kteří navrhují, aby byli tito lidé tímto způsobem zneužíváni.

EOK proto vítá jasnou pozici své britské členské organizace TUC, že občanům EU žijícím a pracujícím v UK by mělo být garantováno právo zůstat a vyzývá britskou vládu, aby toto právo udělila jednostranně, a naléhá na členské organizace v jiných zemích EU, aby přiměly své vlády k udělení práva zůstat britským občanům. Vyzýváme politiky v celé EU a v Evropském parlamentu, aby tyto názory vyslyšeli.

S vědomím skutečnosti, že volný pohyb osob je významný pro ostrov Irsko vyzývá EOK obě vlády – britskou i irskou – k podpoře trvalého volného pohybu osob na ostrově.

POHLEDY 1/2016 volně ke stažení

  • Zveřejněno: 26.10.2016

Publikace ČMKOS je nyní k dispozici zdarma v elektronické podobě. Témata:

  • Mýty, fakty, souvislosti kolem nemzdových nákladů práce
  • Odbory a průmysl 4.0

Konference ke koncepční novele zákoníku práce

  • Zveřejněno: 17.10.2016
Zveme vás na konference ČMKOS ke koncepční novele zákoníku práce, které se uskuteční v budově DOS Praha, nám. W.Churchilla 2, zasedací sál Přítomnost v následujících termínech:
  • 27.10.2016  od 10.00 do 14.00 hodin
  • 11.11.2016  od 10.00 do 14.00 hodin
  • 29.11.2016  od 10.00 do 14.00 hodin
Přihlásit se můžete na adresách klepac.jiri@cmkos.cz a taus.michael@cmkos.cz

Sondy REVUE 10/2016

  • Zveřejněno: 12.10.2016

Přehled důležitých článků, které naleznete v aktuálním vydání Sondy REVUE. Časopis můžete objednat prostřednictvím e-mailu sondy-odbyt@cmkos.cz.

Stánek ČMKOS na veletrhu Profesia days 2016

  • Zveřejněno: 12.10.2016

ČMKOS se letos poprvé účastní veletrhu Profesia days. Ve středu 12. a ve čtvrtek 13. října budou ve stánku ČMKOS v poradenské zóne k dipozici naši odboroví právníci připraveni na vaše dotazy. Více informací naleznete na www.profesiadays.cz.