Českomoravská konfederace odborových svazů

je největší odborovou centrálou v České republice. ČMKOS je dobrovolným, otevřeným a nezávislým demokratickým sdružením 29 odborových svazů, jehož posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR. ČMKOS je rovněž členem Evropské odborové konfederace (ETUC), Mezinárodní odborové konfederace (ITUC) a Odborového poradního výboru při OECD (TUAC).

Máte-li zájem stát se členem odborů v rámci ČMKOS, přečtěte si informaci Jak se stát členem odborů

VIDEO: TK OSPPP o vyhlášení stávkové pohotovosti

  • Zveřejněno: 15.11.2017
  • Hrozí bankovnímu a pojišťovacímu sektoru další krize?
  • V jaké kondici jsou zdravotní pojišťovny?
  • Proč zaměstnavatelé nechtějí uzavřít Kolektivní smlouvu vyššího stupně.

Roční příjmy zaměstnanců bank a pojišťoven stále klesají, odbory požadují nápravu!

Praha, 14. listopadu 2017 – Předsednictvo Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví rozhodlo o vyhlášení stávkové pohotovosti v celém sektoru bankovnictví, pojišťovnictví a zdravotních pojišťoven.

Minimální mzdy v 10 zemích EU hluboko pod hranicí chudoby!

  • Zveřejněno: 08.11.2017


Tisková zpráva EOK

Podle nové zprávy Evropské odborové konfederace, (EOK) jsou v mnoha zemích EU minimální mzdy tak hluboko pod oficiální hranicí chudoby, že mnozí pracující mají problémy s výplatou vyjít.

Minimální mzdy by se musely zvýšit ve Španělsku o 62%, v České republice o 51 % a v Německu o 28%, jen aby dosáhly hranice příjmové chudoby (kterou stanovila OECD ve dvou třetinách národní mediánové mzdy).

Zemřel odborový funkcionář docent PhDr. Igor Pleskot

  • Zveřejněno: 23.10.2017

Ve věku 87 let zemřel významný odborový funkcionář docent PhDr. Igor Pleskot. Jeho dětství a vůbec celý jeho život byly pohnuté. Oba jeho rodiče, Jiří a Eliška Pleskotovi, byli za odbojovou činnost zatčeni gestapem a 24. října 1942 popraveni v Mauthausenu. Igor Pleskot po válce začal studovat sociologii, ale ta byla záhy komunistickým režimem prohlášena za buržoazní pavědu a Pleskot se tak musel zaměřit na současnou historii. Po skončení obhajob působil na Českém vysokém učení technickém (ČVUT). Invaze vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 pro něj představovala další zlom.