Českomoravská konfederace odborových svazů

je největší odborovou centrálou v České republice. ČMKOS je dobrovolným, otevřeným a nezávislým demokratickým sdružením 31 odborových svazů, jehož posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR. ČMKOS je rovněž členem Evropské odborové konfederace (ETUC), Mezinárodní odborové konfederace (ITUC) a Odborového poradního výboru při OECD (TUAC).

Máte-li zájem stát se členem odborů v rámci ČMKOS, přečtěte si informaci Jak se stát členem odborů

Dopis Josefa Středuly senátorkám a senátorům Senátu Parlamentu ČR k vládnímu návrhu zákona, týkajícího se konsolidačního balíčku

  • Zveřejněno: 30.10.2023

Praha, 25. října 2023

Vážená paní senátorko, vážený pane senátore,

Českomoravská konfederace odborových svazů a odborové svazy v ní sdružené se na Vás obracejí v souvislosti s projednáváním vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů Senátem Parlamentu ČR na jeho schůzi dne 8. listopadu 2023. Pokud bude uvedený vládní návrh zákona přijat v podobě, v jaké byl Sněmovní tisk č. 488 schválen v Poslanecké sněmovně, pak svými dopady zásadně poškodí zaměstnance a jejich rodiny i možnosti zlepšování pracovních podmínek v kolektivním vyjednávání a zhorší i podmínky pro podnikání v České republice.

Ke zmírnění dopadů této vládní předlohy připravili společně sociální partneři (Svaz průmyslu a dopravy, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Čes…

VIDEO: Rachota (3) - Proč jsou české mzdy tak nízké

  • Zveřejněno: 25.10.2023
O tématu „Proč jsou české mzdy tak nízké“ diskutovali 18. října 2023 ekonom Jan Švejnar, ekonomka Ilona Švihlíková a místopředsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací Šárka Homfray. Diskusí prováděla Jana Maláčová.
 

VIDEO: Jak vidíme vývoj současné situace a co od vlády požadujeme

  • Zveřejněno: 24.10.2023
Společná tisková konference Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Lékařského odborového klub – Svazu českých lékařů a Sekce mladých lékařů České lékařské komory, která se uskutečnila 24. října 2023 od 10 hodin.
 

Podpora výstražné stávky vysokoškolského odborového svazu

  • Zveřejněno: 16.10.2023
Dlouhodobě jsou na vysokých školách nízké mzdy, i proto Výbor Vysokoškolského odborového svazu vyhlásil na úterý 17. října 2023 od 14:00 do 15:00 hodin celostátní hodinovou výstražnou stávku s cílem prosadit zvýšení objemu finančních prostředků pro vysoké školství.
ČMKOS a její členské odborové svazy stojí za Vysokoškolským odborovým svazem a podporují tento důležitý krok pro budoucnost českého vzdělání.
Podpořit kolegy můžete také na protestní akci 17. října 2023 od 14 hodin na Palachově náměstí.

Protestují zaměstnanci v kultuře, ve vědě i ve vzdělávání

  • Zveřejněno: 12.10.2023

Hned několik odborových svazů pořádá nebo se v rámci iniciativ podílí na protestech, které mají vládu upozornit na nespokojenost zaměstnanců s jejím přístupem k financování, ale i pracovním podmínkám. Samozřejmě mají plnou a aktivní podporu své Českomoravské konfederace odborových svazů.

Osvětová kampaň pro ženy NEBEZPEČÍ PÁDU ČÍHÁ NA KAŽDOU Z NÁS

  • Zveřejněno: 12.10.2023

ČMKOS si je velmi dobře vědoma důležitosti ochrany bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, kdy ročně desetitisíce zaměstnanců utrpí pracovní úraz, mnohdy s pracovní neschopností nebo dokonce s trvalými následky, desítky lidí dokonce přijdou při práci o život. Proto jsme velmi rádi podpořili snahu MPSV, VÚBP a TAČR, kteří v rámci projektu „Kvalita pracovního života, pracovní podmínky, bezpečnost a ochrana zdraví při práci žen v rostoucím veřejném i soukromém sektoru služeb v ČR“ se zaměřili na bezpečnost a zdraví při práci žen. Z pohledu ČMKOS je důležité působit preventivně, kdy napříč odvětvími je možné nebezpečí pracovních úrazů nebo např. pádům žen na pracovišti předejít.