Českomoravská konfederace odborových svazů

je největší odborovou centrálou v České republice. ČMKOS je dobrovolným, otevřeným a nezávislým demokratickým sdružením 29 odborových svazů, jehož posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR. ČMKOS je rovněž členem Evropské odborové konfederace (ETUC), Mezinárodní odborové konfederace (ITUC) a Odborového poradního výboru při OECD (TUAC).

ČMKOS na veletrhu JOBS EXPO 2017

  • Zveřejněno: 31.01.2017

V rámci mezinárodního veletrhu pracovních příležitostí JOBS EXPO, který se bude konat ve dnech 9. – 10. března 2017 v Praze, náš tým zdarma poskytne právní poradenství návštěvníkům veletrhu. Více informací o veletrhu získáte na www.jobsexpo.cz.

Dlouhý chce levnou pracovní sílu

  • Zveřejněno: 27.01.2017

Firmy potřebují více Ukrajinců, už se prý bez nich nedokážou vůbec obejít, tento bezútěšný stav nechtějí pochopit odbory, které se stávají brzdou využívání zahraničních pracovníků a ČSSD jim v tom prý naslouchá. Zaměstnavatelům už dochází trpělivost, protože se stávají obětí předvolební rétoriky, toto vše nyní hlásá do světa prezident Hospodářské komory Vladimíř Dlouhý...

Sondy REVUE 1/2017

  • Zveřejněno: 19.01.2017

Přehled důležitých článků, které naleznete v aktuálním vydání Sondy REVUE. Časopis můžete objednat prostřednictvím e-mailu sondy-odbyt@cmkos.cz.

VIDEO: Češi jsou nedocenění, mzdy jsou poloviční, než mají být, nespokojenost je oprávněná, říká Středula

  • Zveřejněno: 18.01.2017

Pořad DVTV z 18. ledna. Intenzita kvality práce je mnohdy větší u nás než v mateřských společnostech koncernů, vytváříme stejnou hodnotu, přinášíme obrovský zisk, rozdíl mezi cenou práce u nás a v zahraničí se promítne logicky ve větším zisku firmy, z toho pohledu je nespokojenost zaměstnanců s nedoceněním jejich práce velmi oprávněná, říká odborář a předseda ČMKOS Josef Středula a dodává, že problémem jsou i případy lidí, kteří pracují a jsou pod hranicí chudoby. Premiér Sobotka údajně dělá dobře, když jako v případu Ahold vyjednává o mzdách českých zaměstnanců. Pořad naleznete na http://video.aktualne.cz.

Začíná on-line kurz o globálních dodavatelských řetězcích

  • Zveřejněno: 11.01.2017

Ve čtvrtek 12. ledna začíná interentový kurz věnovaný globálním dodavatelským řetězcům. Kurz je zdarma a v angličtině. (https://iversity.org/en/courses/decent-work-in-global-supply-chains)Podle UNCTAD (organizace OSN) se 80 % obchodu uskuteční v rámci globálních dodavatelských řetězců a je spojený s nadnárodními korporacemi. Mocné nadnárodní korporace, které tyto globální řetězce ovládají, nastavují "pravidla hry" současného systému globální produkce. Pro většinu pracujících tento systém výroby znamená chudinské mzdy, nadměrnou pracovní dobu, nebezpečná pracoviště a potlačování práv pracujících vytvářet demokratické odbory, nebo do nich vstupovat.

Tento kurz nabízí kombinaci video přednášek a rozhovorů, četby, online zdrojů a cvičení, kterými získá účastník znalosti a praktické dovednosti k prosazování důstojné práce v globálních dodavatelských řetězcích. 

Kurz začíná živou diskusí na Facebooku s profesorem Markem Annerem 12. ledna ve 14:00. (https://www.facebook.com/events/370969809911625/)