Handout – Historie českých odborů – 2 jazykové verze

Handouty o historii českých odborů v českém a anglickém jazyce

Oba handouty byly zpracovány v rámci projektu „Sociální dialog pro sociální smír a hospodářský růst“,
Reg. číslo CZ.03.01.03/00/22_001/0000084, který je financován z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu ČR