DOKUMENT: Návrhy opatření ČMKOS pro ozdravění veřejných financí ČR

Politika moci, škrtů a nezájmu o potřeby občanů má alternativu.