Usnesení o zrušení nejnižších úrovní zaručené mzdy

Sněm ČMKOS přijal 25. 3. 2024 následující usnesení:

Sněm ČMKOS nesouhlasí s rozhodnutím vlády ze dne 20. března 2024 o zrušení nejnižších úrovní zaručené mzdy, které je součástí vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Vyzývá poslance Parlamentu České republiky, aby do vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, zapracovali úpravu nejnižších úrovní zaručené mzdy ve znění, v jakém byla předložena vládě Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Důvody k přijetí navrženého usnesení Sněmu

ČMKOS zásadně a dlouhodobě odmítá zrušení nejnižších úrovní zaručené mzdy, a to z následujících důvodů:

  1. Nejnižší úrovně zaručené mzdy fakticky nahrazují alespoň v základních proporcích úlohu dlouhodobě a záměrně nefunkční minimální mzdy a brání propadu velkého množství zaměstnanců do postavení tzv. pracující chudoby.
  2. Minimální mzda v České republice svou zásadní úlohu – umožnit pracujícím pobírajícím minimální mzdu a jejich rodinám přežít v České republice neplní a plnit nemůže, a to ani přes vládou slibované, avšak právně nijak negarantované její zvyšování v budoucnosti.
  3. Přes odpor ČMKOS je úroveň minimální mzdy dlouhodobě držena pod úrovní příjmové chudoby a slouží jako nástroj zneužívaný k fixaci velmi nízkých mezd sociálně dotovaných státem.
  4. Sociální role nejnižší úrovně zaručené mzdy spočívá v nezbytné kompenzaci nízké minimální mzdy a obraně před jejím zneužíváním k minimalizaci daňových a pojistných plateb na sociální a zdravotní pojištění.