Rezignace JUDr. Víta Samka na funkci místopředsedy ČMKOS

K dnešnímu dni podal JUDr. Vít Samek rezignaci na funkci místopředsedy Českomoravské konfederace odborových svazů. „Jsem připraven se nadále plně podílet na plnění všech pracovních úkolů a úkolů souvisejících s přípravou Mimořádného sněmu ČMKOS dne 25. března 2024. Ke svému rozhodnutí jsem dospěl po zvážení svých schopností a možností plnit nadále s plným nasazením odpovědnou funkci ve vedení ČMKOS, s přihlédnutím ke svému věku 71 let i přibývajícím zdravotním omezením,“ říká Vít Samek.
 
„Rozhodnutí Víta Samka rezignovat na pozici místopředsedy ČMKOS respektuji. V nejbližších dnech budu s týmem ČMKOS pokračovat v práci na agendě, kterou ČMKOS zpracovává. Intenzivně budeme připravovat také Mimořádný sněm ČMKOS, který je naplánovaný na 25. března 2024,“ komentuje místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová.
 
Sněm ČMKOS bude volit nejen předsedu/předsedkyni, jak bylo původně v plánu, ale také nového místopředsedu/novou místopředsedkyni.
 
Pracující si zaslouží mít zastání. Zaslouží si, aby ČMKOS byla silným a odborně zdatným zázemím a hájila jejich oprávněné zájmy. To je klíčová role ČMKOS, kterou bude plnit i po sněmu.