Summit ve Val Duchesse otevřel cestu k odblokování sociálního dialogu

Odbory a zaměstnavatelé se včera dohodli na opatřeních, jejichž cílem je ukončit zablokování evropského sociálního dialogu a lepší řešení společných výzev, jako je změna klimatu a digitalizace.

Součástí plánů na posílení spolupráce uvedených v prohlášení, které bylo včera schváleno na summitu ve Val Duchesse, je jmenování vyslance pro sociální dialog v rámci Evropské komise. Vyslanec bude podporovat sociální dialog na vnitrostátní a evropské úrovni a také reagovat na selhání sociálního dialogu, na něž společně upozorní sociální partneři, prostřednictvím nového systému varování.

Tato nová funkce vzniká ve snaze vrátit se k vizi evropského sociálního dialogu, kterou formuloval Jacques Delors na prvním sociálním summitu ve Val Duchesse, jenž se konal v tento den v roce 1985.

Pakt pro sociální dialog

V červnu loňského roku podepsaly tři evropské organizace zaměstnavatelů s EOK pracovní program sociálního dialogu, jehož součástí byl závazek vyjednat právně závaznou dohodu o práci na dálku, která by byla provedena formou směrnice. Po více než rok trvajících jednáních však dvě ze tří zaměstnavatelských organizací odmítly předložit jakýkoli text.

Summit svolaný Jacquesem Delorsem v roce 1985 znamenal konec podobných potíží v sociálním dialogu a zahájil proces, jehož výsledkem byla první společná stanoviska odborů a zaměstnavatelů, včetně stanovisek k novým technologiím.

Odbory a zaměstnavatelé se včera dohodli, že uskuteční řadu setkání, na nichž se dohodnou, jaká další opatření jsou zapotřebí k posílení sociálního dialogu, aby počátkem roku 2025 mohli uzavřít Pakt pro sociální dialog.

Na summitu vystoupila generální tajemnice EOK Esther Lynch: 

„Náš dnešní návrat do Val Duchesse na další sociální summit nemohl být vhodněji načasován. Tento summit nám všem dává příležitost obnovit společný závazek k sociálnímu dialogu: musíme bránit a posilovat sociální dialog a kolektivní vyjednávání jako základní pilíře evropského sociálního modelu.“

„Tento summit přichází také po neúspěchu jednání v rámci sociálního dialogu o práci na dálku a právu na odpojení, u nichž je nyní důležité, aby se Komise ujala iniciativy a předložila návrh směrnice.“

„Neplodný sociální dialog nesmí bránit pokroku. Neplodný sociální dialog se nesmí stát normou.“

„Klimatický a digitální přechod mají zásadní dopad na svět práce. Potřebujeme, aby sociální dialog a kolektivní vyjednávání na všech úrovních byly podporovány a přinášely výsledky, které zlepší pracovní podmínky a zajistí sociální pokrok.“

„Společný závazek ke kvalitním pracovním místům jako cestě k dosahování konkurenceschopnosti je kriticky důležitý, stejně jako závazek k plné implementaci Evropského pilíře sociálních práv.“

„Dnes se musíme vrátit k vizi sociální Evropy, kterou před 39 lety vytyčil Jacques Delors ve Val Duchesse. Toto může a musí být okamžik, kdy znovu nastartujeme evropský sociální dialog. Naše společné zapojení má v tomto úsilí zásadní význam.“