Prohlášení ČMKOS k situaci v českém zemědělství

Českomoravská konfederace odborových svazů podporuje požadavky českých zemědělců směřující k řešení dopadů vysokých cen energií na jejich práci, na konkurenceschopnost České republiky a na životní úroveň obyvatelstva. ČMKOS žádá, aby vláda České republiky přijala účinná ekonomická i sociální opatření, která by těmto nepříznivým dopadům zabránila.

ČMKOS dlouhodobě požaduje, aby vláda přijala prorůstová opatření, která by urychleně nastartovala ekonomický růst a vyvedla zemi z prostředí vysoké inflace, poklesu reálných mezd a platů a obnovila přibližování České republiky k vyspělým zemím Evropské unie.

V oblasti zlepšování pracovních a sociálních podmínek ČMKOS požaduje:

  • přiblížení minimální mzdy úrovni 50 % průměrné mzdy,
  • přijetí úpravy dřívějšího odchodu do důchodu pro zaměstnance vykonávající namáhavé a rizikové práce,
  • zabránění nevhodným zásahům do zákoníku práce zahrnujícím mj. zavedení výpovědi bez udání důvodu ze strany zaměstnavatele.

Věnujme se skutečným potřebám českých domácností a tomu, co naše občany v každodenním životě trápí!