Další inspirativní setkání českých a slovenských odborů

Ve čtvrtek a pátek 16.–17. 5. se uskutečnilo setkání českých a slovenských odborů, přesněji ČMKOS a KOZ SR. Tímto setkáním pokračujeme v dlouholeté tradicí spolupráce mezi oběma centrálami.

Každé setkání se slovenskými odbory je pro nás příležitosti sdílet zkušenosti a diskutovat výzvy, kterým čelíme. Dlouholetá spolupráce umožňuje efektivněji řešit problémy, s nimiž se potýkají pracující na obou stranách hranice, a zároveň se poučit z úspěchů i chyb partnerů.

Tentokrát se předseda ČMKOS Josef Středula a prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová, spolu se svými expertními týmy, sešli na jednání v pražských Horních Počernicích. Debatovali o ekonomické, sociální a politické situaci v obou zemích – konkrétně například o inflaci a jejích dopadech na pracující, o poklesu životní úrovně či o kvalitě sociálního dialogu. V diskuzích došlo i na hodnocení 20 let členství Česka a Slovenska v Evropské unii. Vstup do EU obě strany hodnotí jako bezesporu správný krok, ačkoliv mají výhrady k některým aspektům evropské politiky. V tomto kontextu se často skloňoval problém zastavení divergence směrem k vyspělejším státům EU.

Letošní setkání bylo ovlivněno i událostmi na Slovensku. Zástupci a zástupkyně odborů důrazně odsoudili útok na slovenského premiéra Roberta Fica po výjezdním zasedání vlády v Handlové. Ve společném prohlášení vyzvali mimo jiné ke smíření, k uklidnění vášní ve společnosti, ke změně atmosféry ve společnosti, ke změně rétoriky a k návratu ke vzájemnému dialogu.

I na základě tohoto jednání jsme se rozhodli zrušit demonstraci svolanou na 21. května 2024 a přispět tak k uklidnění situace v Česku.