Krásný Svátek práce všem!

Přejeme krásný Svátek práce všem a hlavně všem odborářkám a odborářům.

Svátek práce vznikl jako připomenutí celodenní stávky dělníků, která se konala 1. května 1886 v americkém Chicagu. Pracovníci tehdy usilovali o osmihodinovou, tedy kratší pracovní dobu beze změny finančního ohodnocení. Dva roky nato napříč státy USA proběhly první oslavy svátku. V roce 1890 proběhly první oslavy i v českých zemích. Požadavky českých pracujících, kteří žádali kratší pracovní dobu a důstojnou odměnu, shrnul dělnický předák a básník Josef Krapka Náchodský: „Za svoji práci chceme po lidsku žíti.“

I dnes musíme stále bojovat za důstojné mzdy a platy, ale také za respektující zacházení v zaměstnání, balanc mezi pracovním a osobním životem, jistotu důstojného důchodu a stáří. Současný politický a společenský vývoj nám ukazuje, že je důležité, abychom se v našich bitvách spojovali, podporovali se navzájem, byli solidární. Ukazuje nám, že odborové hnutí, hnutí pracujících má dnes hluboký smysl. Proto kromě krásného svátku přejeme nám všem i hodně sil do dalších bojů.