Prohlášení z La Hulpe: podpora sociálního pokroku, nikoliv deregulace

Budoucnost Evropské unie by měla být založena na sociálním pokroku (včetně kvalitních pracovních míst a spravedlivých platových a pracovních podmínek), a nikoli na snižování standardů, shodli se 16. dubna účastníci summitu v La Hulpe, který uspořádalo belgické předsednictví.

V prohlášení o budoucnosti Evropského pilíře sociálních práv, které podepsaly Evropská odborová konfederace (EOK), orgány EU, Evropský hospodářský a sociální výbor, zaměstnavatelské organizace SME United a SGIEurope a Sociální platforma, se uvádí:

„Jsme pevně odhodláni usilovat o sociální Evropu s cílem přinést sociální a hospodářský pokrok, zajistit rovné příležitosti pro všechny, kvalitní pracovní místa a spravedlivé pracovní podmínky, snížit chudobu a nerovnosti a podpořit spravedlivý a férový přechod ke klimatické neutralitě.“

K tomuto závazku došlo uprostřed debaty o budoucnosti jednotného trhu a o tom, jak zvýšit konkurenceschopnost Evropy, kterou vedou bývalí italští premiéři Enrico Letta a Mario Draghi.

Generální tajemnice EOK Esther Lynch na summitu v La Hulpe

Ten samý den bylo oznámeno, že Enrico Letta využije svou strategickou zprávu k podpoře výzvy EOK, aby EU investovala do aktivní průmyslové politiky po vzoru zákona o snižování inflace ve Spojených státech.

Generální tajemnice EOK Esther Lynch v La Hulpe prohlásila:

„Uznání klíčové role evropského pilíře sociálních práv a závazek přijatý dnes v La Hulpe dále pokročit v jeho plném provádění musí být zohledněny a také zahrnuty do strategické agendy EU. Musí tvořit jádro evropské agendy v nadcházejících letech.“

„Nesmíme se dostat do pasti zpátečnictví, které se zaměřuje na deregulaci. Chápat konkurenceschopnost jako něco, co spočívá výhradně v nákladech podniků, je neúspěšný přístup, který ignoruje zásadní roli, kterou při vytváření skutečně konkurenceschopné ekonomiky s vysokou přidanou hodnotou hrají kvalitní veřejné služby, bydlení, péče o děti a doprava.“

Prohlášení z La Hulpe zahrnuje také tato důležitá opatření:

  • Zvýšení podílu příjmu připadající pracovní síle posílením kolektivního vyjednávání, včetně přehodnocení směrnic o veřejných zakázkách, tak aby podporovaly kolektivní vyjednávání.
  • Opatření, která zajistí, aby pracovní podmínky odpovídaly digitálnímu věku, a to zajištěním dodržování práva na odpojení a zásady „podřízenosti člověku“ pro umělou inteligenci.
  • Přístup „vize nula“, jehož cílem je předcházet úmrtím souvisejícím s prací, včetně prevence ohrožení pracujících extrémním počasím způsobeným změnou klimatu a potřeby urychlit stanovení minimálních norem pro nebezpečné látky.

Zjevnou, byť nevyslovenou, otázkou byla nová pravidla pro správu ekonomických záležitostí, která by znovu zavedla úsporná opatření a značně ztížila provádění dohodnutých sociálních opatření.

Proto EOK vyzvala poslance Evropského parlamentu, aby následující týden hlasovali proti takovéto reformě.

Generální tajemnice EOK Esther Lynch v projevu v La Hulpe dodala:

„Buďme hrdí na náš sociální model. Právě v EU najdeme jedny z nejspolehlivějších, nejšťastnějších a nejproduktivnějších společenství. Země, které dosahují nejlepších výsledků v oblasti lidského rozvoje, tak činí díky síle svého sociálního dialogu a systému kolektivního vyjednávání. Ty jsou pilíři naší demokracie.“

„Musíme Evropě zlepšit: nemůžeme se vrátit zpět, je třeba jít kupředu. Musíme pokračovat v dosahování sociálního pokroku, přičemž musíme vycházet z důležitých iniciativ, které v tomto funkčním období předložil komisař Nicolas Schmit.“

„Potřebujeme projekt naděje, který pro pracující bude znamenat zajištění a bezpečí, zlepšení platových, pracovních a životních podmínek. A prohlášení z La Hulpe upozorňuje na několik oblastí, v nichž bude v příštím funkčním období nutné přijmout legislativní opatření, aby byl zajištěn sociální pokrok. Nyní se pusťme do práce – společně – abychom jej uskutečnili.“

Zdroj: La Hulpe supports social progress not deregulation