Vážené kolegyně a kolegové, vážení a milí přátelé,

na základě vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR ze dne 12.03.2020 v důsledku šíření pandemie koronaviru a na základě dočasného omezení volného pohybu osob vyhlášeného Vládou ČR v pondělí 16.03.2020 a následně prodlužovaného do 11. 4. 2020 si vás dovoluji aktuálně informovat o krocích Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projektovou činnost v současném těžkém období.

Jak víte, pro rok 2020 připravilo naše oddělení realizaci celkem pěti projektů financovaných ze zdrojů Evropského sociálního fondu a ze Státního rozpočtu ČR. Všechny projekty jsou zveřejněny na webových stránkách ČMKOS a u všech byly aktuálně pozastaveny aktivity spojené s nutností setkávání se zástupců cílové skupiny, tedy členů ČMKOS, zaměstnanců a zaměstnavatelů. Jedná se o aktivity konání seminářů, workshopů, diskusních fór, konferencí, výjezdů do regionů atd. Naopak stále pokračují aktivity spojené s realizací průzkumů, analýz, studií, tvorby video filmů atd.

Všichni i nadále věříme, že současné nelehké období zcela nezničí úspěšný průběh a naplňování jednotlivých stanovených cílů a výstupů projektů, ale naopak ještě posílí postavení ČMKOS a odborových svazů v ní sdružených, jako relevantního a důstojného sociálního partnera, a to nejen v oblasti posilování sociálního dialogu obecně, ale zejména v řešení aktuálních problémů v souvislosti s udržením ekonomiky, zaměstnanosti a v neposlední řadě sociálního postavení zaměstnanců.

Jsem přesvědčen, že toto období překonáme a budeme úspěšně pokračovat nejen ve vlastní práci, ale i v další obhajobě práv a zájmů členů ČMKOS a všech zaměstnanců.

 

Mgr. Dušan Martinek

Vedoucí oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projektovou činnost ČMKOS

Praha, 1. dubna 2020

    

Kontakty:
tel.:   +420 234 462 238
E-mail: martinek.dusan@cmkos.cz


Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projektovou činnost ČMKOS
nám. W. Churchilla 2 /1800
130 00  Praha 3

BÚ: 2000160329/0800   IČ:  00675458   DIČ: CZ00675458