Vážené kolegyně a kolegové, vážení a milí přátelé,

 

je mi velkým potěšením konstatovat, že obtížné období spojené s korona krizí, jsme společně a úspěšně ustáli. V úvodu bych chtěl moc poděkovat zejména těm, kteří byli v první linii v kontaktu s touto nemocí. Také bych chtěl vyjádřit velké poděkování za odvedenou práci i těm, kteří v této době neměli možnost pracovat z domova, nebo zůstat mimo zaměstnání a kteří tedy statečně toto období překonali za plnění svých pracovních povinností přímo na pracovišti.

 

Právě odvedená práce v době krize je výborným východiskem k vedení sociálního dialogu na všech jeho úrovních s cílem získání navýšení jak platů či mezd, tak i dalších benefitů pro zaměstnance. My se budeme snažit, aby tomu napomáhalo i další naplňování cílů a výstupů jednotlivých projektů realizovaných na ČMKOS.

Jak je již známo, pro rok 2020 připravilo naše oddělení realizaci celkem pěti projektů financovaných ze zdrojů Evropského sociálního fondu a ze Státního rozpočtu ČR. Všechny projekty jsou zveřejněny na webových stránkách ČMKOS a u všech jsou aktuálně od července 2020 opět zahájeny všechny aktivity, včetně těch, které jsou spojené s nutností setkávání se se zástupci cílové skupiny, a to znamená členů ČMKOS, zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Všichni i nadále věříme, že jsme již překonali toto nelehké období a že i nadále se bude posilovat postavení ČMKOS a odborových svazů v ní sdružených jako relevantních a důstojných sociálních partnerů v řešení nových problémů v souvislosti s udržením ekonomiky, zaměstnanosti a v neposlední řadě sociálního postavení všech zaměstnanců.

Mgr. Dušan Martinek,

Vedoucí oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projektovou činnost ČMKOS

Praha, 1. července 2020

    

Kontakty:
tel.:   +420 234 462 572
E-mail: martinek.dusan@cmkos.cz


Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projektovou činnost ČMKOS
nám. W. Churchilla 2 /1800
130 00  Praha 3

BÚ: 2000160329/0800   IČ:  00675458   DIČ: CZ00675458