Vážené kolegyně a kolegové, vážení a milí přátelé,

stalo se již tradicí, že Vás každoročně z tohoto místa oslovuji s přáním úspěšného nového roku. Činím tak i pro rok 2018 a zároveň si dovoluji Vás seznámit s připravovanou činností zaměřenou na rozvoj lidských zdrojů a realizaci projektů ČMKOS. Rok 2018 pro nás všechny bude dostatečně výjimečný tím, že budeme hodnotit svoji práci za období posledních čtyř let. Bude to rok konání VII. sjezdu ČMKOS.

Stejně jako v předchozích letech budou i v roce 2018 projekty financované z ESF či ze státního rozpočtu ČR realizované ČMKOS významnou měrou přispívat k plnění programových cílů a také k zajištění finančních zdrojů pro činnost naší konfederace.

I přes vše pozitivní plynoucí z jejich realizace je dále také nutné věnovat pozornost oblasti samotného rozvoje lidských zdrojů v části vzdělávání. ČMKOS bude i nadále usilovat o zajištění možnosti vzdělávání zejména pro cílovou skupinu funkcionářů a zaměstnanců ČMKOS a členských odborových svazů. K tomuto cíli využijeme všech dostupných prostředků a zejména pak možností při přípravě podkladových dokumentů pro jednání VII. Sjezdu ČMKOS.    

Jsem názoru, že rok 2018 bude opět nesmírně náročný, plný práce, povinností a odpovědnosti vzhledem k zajišťování stávajících činností, ale zejména odpovědnosti k vlastním členům.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se na činnosti našeho oddělení přímo či nepřímo podílejí  a popřát jim do začínajícího roku 2018 hodně zdraví. 
Těším se další spolupráci s Vámi. 

Praha, 3. ledna 2018        

    

Mgr. Dušan Martinek
Vedoucí odd. pro RLZ a projektovou činnost
tel.:   +420 234 462 238
E-mail: martinek.dusan@cmkos.cz


Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projektovou činnost ČMKOS
nám. W. Churchilla 2 /1800
130 00  Praha 3

BÚ: 2000160329/0800   IČ:  00675458   DIČ: CZ00675458