Vážené kolegyně a kolegové,

Vážení a a milí přátelé, 

jak jsem již avizoval počátkem srpna, předal jsem po letech přípravy a vzájemného poznávání kormidlo řízení projektů ČMKOS i celého Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projektovou činnost svému kolegovi Mgr. Lukáši Němcovi, který bude pokračovat ve všem, co za ta léta bylo na našem oddělení vytvořeno.

Dále bych Vás chtěl s radostí informovat, že koncem měsíce srpna byl naším oddělením společně připraven a podán nový projekt ČMKOS, financovaný z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR, pod názvem „Sociální dialog pro sociální smír a hospodářský růst“. Projekt bude nyní procházet hodnotícím procesem MPSV ČR a po jeho schválení s ním budete plně seznámeni.

Věřím, že se jedná o další důležitý krok k zajištění všech činností ČMKOS i v budoucnu jak po stránce obsahové, tak i finanční, a že realizace projektu v následujících třech letech přinese různé možnosti spolupráce a otevře nám všem další možné cesty, kterými se budeme dále ubírat.  

 

Mgr. Dušan Martinek

Metodik projektůOddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projektovou činnost ČMKOS

Praha, 1. září 2022

    


Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projektovou činnost ČMKOS
Politických vězňů 1419/11
Nové Město
110 00  Praha 1

BÚ: 2000160329/0800   IČ:  00675458   DIČ: CZ00675458