Českomoravská konfederace odborových svazů

je největší odborovou centrálou v České republice. ČMKOS je dobrovolným, otevřeným a nezávislým demokratickým sdružením 31 odborových svazů, jehož posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR. ČMKOS je rovněž členem Evropské odborové konfederace (ETUC), Mezinárodní odborové konfederace (ITUC) a Odborového poradního výboru při OECD (TUAC).

Máte-li zájem stát se členem odborů v rámci ČMKOS, přečtěte si informaci Jak se stát členem odborů

Petici proti odchodu do důchodu v 68 letech podepsalo 81 801 lidí!

  • Zveřejněno: 07.06.2023

Petiční výbor Poslanecké sněmovny ČR převzal 31. května od zástupců ČMKOS Petici proti odchodu do důchodu v 68 letech a za dřívější odchod do důchodu zaměstnanců v náročných profesích s 81 801 podpisy. To je zatím nejúspěšnější petice v letošním roce, která do výboru doputovala. To jen potvrzuje, jak moc velkému počtu občanů tato úvaha kabinetu Petra Fialy vadí. 

VIDEO: Společný postup odborů ve veřejných službách a správě (OS RoPo)

  • Zveřejněno: 07.06.2023
Tisková konference po jednání Odborových svazů ve veřejných službách a správě (OS RoPo) z 7. června 2023. Předmětem jednání byl společný postup v kontextu zveřejněného konsolidačního balíčku vládou a z něj vyplývající dopady na zaměstnance ve veřejném sektoru, reakce na zveřejnění opatření MF v materiálu "Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2024 a střednědobého výhledu na léta 2025 a 2026" a reakce na ignorování dvou dopisu OS RoPo předsedovi vlády, na které nabylo ze strany premiéra vůbec reagováno. To považují OS RoPo za jasné selhání sociálního dialogu a narušení sociálního smíru vládou vedenou Petrem Fialou.
 
 

Debata o státním rozpočtu, při kterém lidi nespadnou do chudoby

  • Zveřejněno: 01.06.2023
Jak konsolidovat státní rozpočet, aby se dál nezvyšovala inflace a Česko se nedostalo do recese a lidé do chudoby? Na to se v debatě pokusí odpovědět předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula a ekonomka Ilona Švihlíková. Společně ji pořádají Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v České republice a ČMKOS v úterý 6. června od 18:00 do 19:30 v pražském klubu Prostor 39.
Registrujte se na adrese: https://fesprag.ecn.cz/cz/akce/2023_0606.

Prohlášení Sněmu ČMKOS: Vláda musí obnovit sociální dialog o opatřeních, která se týkají všech občanů

  • Zveřejněno: 30.05.2023

Důsledky ekonomické krize způsobené nedávnou pandemií Covid-19 a stále probíhající válkou na Ukrajině negativně dopadají na hospodářský a sociální vývoj v České republice. Zatímco kvůli vysoké inflaci strmě rostou ceny výrobků a služeb, tak minimální nebo žádná valorizace platů, mezd a důchodů snižuje kupní sílu občanů. V téže chvíli vláda přichází s návrhy opatření nazvanými „Česko ve formě“, které ale mají podle ní zaplatit především zaměstnanci a jejich rodiny. Nadto část zaměstnanců, konkrétně zaměstnanci ve veřejné sféře, ponesou balík změn nejcitelněji. Vláda sice tvrdí, že se šetřením má stát začít u sebe, ve skutečnosti ale hodlá ušetřit zejména na lidech, kteří pro stát a pro veřejnost pracují.  Přichází s návrhy opatření, o nichž nevedla dialog se svými sociálním partnery, tedy odbory jako zástupci zaměstnanců a organizacemi zastupujícími zaměstnavatele.