Českomoravská konfederace odborových svazů

je největší odborovou centrálou v České republice. ČMKOS je dobrovolným, otevřeným a nezávislým demokratickým sdružením 30 odborových svazů, jehož posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR. ČMKOS je rovněž členem Evropské odborové konfederace (ETUC), Mezinárodní odborové konfederace (ITUC) a Odborového poradního výboru při OECD (TUAC).

Máte-li zájem stát se členem odborů v rámci ČMKOS, přečtěte si informaci Jak se stát členem odborů

Otevřený dopis čínskému velvyslanci ve věci veřejných protestů v Hongkongu

  • Zveřejněno: 14.08.2019
V solidaritě s našimi sestrami a bratry z hongkongské konfederace HKCTU adresoval předseda ČMKOS Josef Středula tento otevřený dopis Jeho Excelenci Ťien-minovi Čangovi, velvyslanci Čínské lidové republiky v České republice.
Vyzývá v něm k zajištění ukončení represí proti demonstrantům, upuštění od vyvíjení nátlaku na úřady a firmy, aby propouštěly své zaměstnance, kteří se do protestů zapojí. Vyzývá rovněž k zahájení dialogu s veřejností splněním pěti požadavků.

Chceme zastavit krizi ve zdravotnictví

  • Zveřejněno: 13.08.2019
Záznam z tiskové konference na téma "Chceme zastavit krizi ve zdravotnictví a dosáhnout nápravy již existujících problémů"
 

Proč je důležité zachovat zdravotní péči v nemocnicích?

  • Zveřejněno: 11.07.2019
 
Záznam tiskové konference odborového svazu zdravotnictví a sociální péče
 
Témata:
- Proč jsou malé nemocnice výhodné pro pacienty, pojišťovny i systém zdravotnictví 
- Jak se tlakem na malé nemocnice zhoršuje dostupnost zdravotní péče
- Jaké má dopady politicky prosazená restrukturalizace nemocnic