• Zveřejněno: 25.01.2023
Dne 9.12.2022 realizovalo oddělení RLZ Českomoravské konfederace odborových svazů v rámci projektu „Odbory a digitální svět – možnosti a příležitosti“ průběžné jednání na téma „Jak fungují odborové svazy v digitálním světě (nástroje, systém)“. Cílem tohoto průběžného jednání bylo vyhodnocení distribuce vytvořeného dotazníku, návratnost, odpovědí z jednotlivých svazů, následující postupy dle projektu.
 
Z dosavadního hodnocení vyplynulo, že o problematiku digitalizace mají odborové svazy zájem, což se projevilo i velkou relevancí odpovědí.
 
Zjištěné informace budou dále využity pro celkové vyhodnocení stavu a následující aktivity projektu.