• Zveřejněno: 25.01.2023
Dne 29.11.2022 realizovalo oddělení RLZ Českomoravské konfederace odborových svazů v rámci projektu „Odbory a digitální svět – možnosti a příležitosti“ neformální diskusní fórum pro zástupce právního oddělení ČMKOS na téma „Sociální dialog pod vlivem digitálního prostředí – kde hledat rizika a příležitosti“.
 
Cílem tohoto diskusního fóra bylo projednat problematiku reálného soužití více odborových organizací u jednoho zaměstnavatele a na základě získaných konkrétních zkušeností, kladů a záporů navrhnout řešení v podobě úpravy stávajícího Zákoníku práce, úpravu ustanovení § 24 odst. 2 zákoníku práce, tedy řešení tzv. plurality odborových organizací v oblasti kolektivního vyjednávání.
 
Zjištěné informace z předcházejících jednání a aktivit projektu výrazně napomohly při tvorbě této úpravy a budou také využity pro další aktivity projektu.