• Zveřejněno: 21.09.2022

Dne 7.9.2022 realizovalo oddělení RLZ Českomoravské konfederace odborových svazů v rámci projektu „Odbory a digitální svět – možnosti a příležitosti“ expertní seminář na téma „Jak fungují odborové svazy v digitálním světě (nástroje, systém)“. Cílem tohoto semináře bylo zjistit aktuální stav jak fungují vybrané svazy, jaké informace o tom máme a jak funguje ČMKOS. Zjištěné informace budou využity pro další aktivity projektu.