• Zveřejněno: 25.01.2023
Dne 11.11.2022 realizovalo oddělení RLZ Českomoravské konfederace odborových svazů v rámci projektu „Odbory a digitální svět – možnosti a příležitosti“ expertní neformální jednání zástupců sociálních partnerů ČMKOS a SP ČR na téma „Zkušenosti s online sociálním dialogem a digitální odborovou organizací“.
 
Cílem tohoto jednání bylo zjistit, jak fungují digitální odborové organizace a získat konkrétní informace, klady a zápory, problematika reálného soužití více odborových organizací v jednom podniku a vliv na kolektivní vyjednávání atd. Zjištěné informace budou využity pro další aktivity projektu.