• Zveřejněno: 24.01.2023
  • Autor: Tomáš Tikovský
Dne 30.9.2022 realizovalo oddělení RLZ Českomoravské konfederace odborových svazů v rámci projektu „Odbory a digitální svět – možnosti a příležitosti“ neformální jednání zástupců sociálních partnerů ČMKOS a SP ČR na téma „Budoucnost sociálního dialogu v české republice: Technologické inovace a nově se tvořící praxe v kolektivním vyjednávání“.
 
Cílem tohoto jednání bylo zjistit aktuální stav sociálního dialogu a vliv nových technologií na jeho vývoj a změny, jaké informace o tom máme a jak to vnímají naši sociální partneři.
 
Hlavní témata byla pluralita odborových organizací a téma digitálních odborů a zkušenosti s jejich působením, kdy tyto subjekty většinou princip odborového sdružování spíše zneužívaly. Avšak digitální působení odborů může být i cestou, jak v budoucnu sdružovat zaměstnance (zejména s přihlédnutím k zaměstnávání osob prostřednictvím digitálních platforem apod.).
Zjištěné informace budou využity pro další aktivity projektu.