Josef Steiner

  • Zveřejněno: 12.03.2012

V tomto roce si připomeneme dvojí výročí Josefa Steinera. Tento významný odborář, dělnický novinář a sociálně demokratický politik se narodil 14. listopadu 1862 v tehdy ještě samostatné obci Olšanech u Prahy. Ve zlíchovské Inwaldově továrně se vyučil brusičem skla. Mistr, který si ho velice oblíbil, ho potom na počátku 80. let vzal s sebou do severních Čech, kde se Steiner naučil výborně německy a kde se poprvé dostal do styku s myšlenkami socialismu a anarchismu. Zapojil se i do budování dělnických organizací, které v těžkých podmínkách policejního dohledu měly ilegální charakter. V severních Čechách získal také první podněty k pozdějším úvahám o problému menšin a národnostní otázce.

Všeobecný pensijní ústav jako instituce

  • Zveřejněno: 05.01.2011

První republika představuje nejvýznamnější období v novodobé historii českého národa. Většinou na ni oceňujeme pluralitní, demokratickou politickou kulturu a vyspělou intelektuální atmosféru. Tyto prvky, v následujících letech potlačované, nicméně stále živé, přispěly ostatně výrazným způsobem k transformaci české společnosti po roce 1989. Nemělo by se ovšem zapomínat, že meziválečné Československo si získalo respekt i velkorysou, moderní sociální politikou. K institucím, které ji uskutečňovaly, se řadí i všeobecný pensijní ústav (VPÚ).

Základní informace o budově VPÚ

  • Zveřejněno: 05.01.2011

Před 10 lety se uskutečnil rozsáhlý projekt DESET STOLETÍ ARCHITEKTURY, jehož cílem bylo seznámit širokou veřejnost s tisíciletým vývojem českého stavitelského umění od románského období až po konec 20. století. V rámci tohoto projektu byla velká pozornost věnována i budově Všeobecného penzijního ústavu, dnešnímu Domu odborových svazů. Chtěli bychom proto připomenout toto vynikající architektonické dílo širší veřejnosti.

Budova Všeobecného pensijního ústavu

  • Zveřejněno: 05.01.2011

Nedostatek úředních prostor a předpoklad dalšího nezbytného rozšíření agendy přiměl správu Všeobecného pensijního ústavu - VPÚ (zřízeného na základě zákona z 20. prosince 1918, č. 92 Sb.), aby uvažovala o stavbě nové administrativní budovy. Pro tento účel byla po dlouhém hledání zakoupena za 15 mil. Kč parcela na rozhraní Nového Města a Žižkova, v místech, kde stála žižkovská plynárna.  

Robert Klein a jednotný svaz soukromých zaměstnanců

  • Zveřejněno: 28.07.2010

Robert Klein se narodil 14. července 1885 v Lázních Poděbradech v českožidovské rodině malého obchodníka. Během svého působení v Plzni jako obchodní příručí založil jednu ze skupin Ústředního svazu obchodních zřízenců. Organizovat obchodní zřízence nebylo jednoduché, protože byli vychováváni k individualismu a k přesvědčení, že jejich práce a postavení se podstatně liší od ostatních kategorií zaměstnanců. Kleinova houževnatost však slavila úspěchy a plzeňská skupina se rychle rozvíjela, takže brzo patřila k nejlepším.

Důležitá data v činnosti ČMKOS

  • Zveřejněno: 23.04.2010

5. 4. 1990
Ustavena Českomoravská komora České a Slovenské konfederace odborových svazů. Předsedou zvolen Vladimír Petrus.

19. 5. 1990
Schválen Statut ČMK ČSKOS.
1. 9. 1990
Zahájena činnosti Konzultačních a poradenských středisek odborových svazů.
24. 9. 1991
Rozhodnutí ČMK ČSKOS podporovat dobrovolné ustavování regionálních odborových sdružení.
21. 11. 1991
Přijetí zástupců ČMK ČSKOS u prezidenta  Václava Havla.
29. 2. 1992
Ustavující zasedání Výboru žen jako poradního orgánu Předsednictva ČMK ČSKOS.
11. 3. 1992
ČMK ČSKOS se stala vydavatelem odborového týdeníku Sondy OS.
23. 6. 1992
Ustavení Asociace důchodců odborářů při ČMK ČSKOS.
23. 10. 1992
Mezisvazová asociace učňovských zařízení ČMK ČSKOS schválena jako poradní orgán Předsednictva ČMK ČSKOS.
20. 11. 1992
Změna názvu …