Základní informace o budově VPÚ

  • Zveřejněno: 05.01.2011

Před 10 lety se uskutečnil rozsáhlý projekt DESET STOLETÍ ARCHITEKTURY, jehož cílem bylo seznámit širokou veřejnost s tisíciletým vývojem českého stavitelského umění od románského období až po konec 20. století. V rámci tohoto projektu byla velká pozornost věnována i budově Všeobecného penzijního ústavu, dnešnímu Domu odborových svazů. Chtěli bychom proto připomenout toto vynikající architektonické dílo širší veřejnosti.

Budova Všeobecného pensijního ústavu

  • Zveřejněno: 05.01.2011

Nedostatek úředních prostor a předpoklad dalšího nezbytného rozšíření agendy přiměl správu Všeobecného pensijního ústavu - VPÚ (zřízeného na základě zákona z 20. prosince 1918, č. 92 Sb.), aby uvažovala o stavbě nové administrativní budovy. Pro tento účel byla po dlouhém hledání zakoupena za 15 mil. Kč parcela na rozhraní Nového Města a Žižkova, v místech, kde stála žižkovská plynárna.  

Robert Klein a jednotný svaz soukromých zaměstnanců

  • Zveřejněno: 28.07.2010

Robert Klein se narodil 14. července 1885 v Lázních Poděbradech v českožidovské rodině malého obchodníka. Během svého působení v Plzni jako obchodní příručí založil jednu ze skupin Ústředního svazu obchodních zřízenců. Organizovat obchodní zřízence nebylo jednoduché, protože byli vychováváni k individualismu a k přesvědčení, že jejich práce a postavení se podstatně liší od ostatních kategorií zaměstnanců. Kleinova houževnatost však slavila úspěchy a plzeňská skupina se rychle rozvíjela, takže brzo patřila k nejlepším.

Důležitá data v činnosti ČMKOS

  • Zveřejněno: 23.04.2010

5. 4. 1990
Ustavena Českomoravská komora České a Slovenské konfederace odborových svazů. Předsedou zvolen Vladimír Petrus.

19. 5. 1990
Schválen Statut ČMK ČSKOS.
1. 9. 1990
Zahájena činnosti Konzultačních a poradenských středisek odborových svazů.
24. 9. 1991
Rozhodnutí ČMK ČSKOS podporovat dobrovolné ustavování regionálních odborových sdružení.
21. 11. 1991
Přijetí zástupců ČMK ČSKOS u prezidenta  Václava Havla.
29. 2. 1992
Ustavující zasedání Výboru žen jako poradního orgánu Předsednictva ČMK ČSKOS.
11. 3. 1992
ČMK ČSKOS se stala vydavatelem odborového týdeníku Sondy OS.
23. 6. 1992
Ustavení Asociace důchodců odborářů při ČMK ČSKOS.
23. 10. 1992
Mezisvazová asociace učňovských zařízení ČMK ČSKOS schválena jako poradní orgán Předsednictva ČMK ČSKOS.
20. 11. 1992
Změna názvu …

Svátek práce a solidarity

  • Zveřejněno: 01.05.2007

I.

Svátek 1. máje vnímá dnes drtivá většina obyvatelstva České republiky pouze jako připomínku bývalé epochy "mezi únorem a listopadem". Vznikl ovšem ještě mnohem dříve jako kolektivní, solidární vystoupení dělnictva za zkrácení pracovní doby na 8 hodin denně. Tímto opatřením chtěli dělničtí předáci řešit tíživou nezaměstnanost, především ho však chápali jako základní předpoklad emancipace celého čtvrtého stavu. Jen za tohoto předpokladu mohli získat čas pro doplňování svého vzdělání, pro spolkovou činnost a uplatnění ve veřejném životě, pro pečlivější výchovu dětí a vůbec pro rodinu. Jen tak se mohli přiblížit životnímu stylu ostatních společenských vrstev. "Za svoji práci chceme po lidsku žíti," formuloval tento požadavek dělnický předák a básník Josef Krapka Náchodský. Zakrátko se na prvomájov…

Mimořádný všeodborový - všesvazový sjezd v březnu 1990

  • Zveřejněno: 14.03.2007

Na začátku března 1990, tedy před 17 lety proběhla jedna z nejdůležitějších událostí v dějinách našich odborů - mimořádný všeodborový - všesvazový sjezd, který po 45 letech položil základy odborové pluralitě.