Srpen ´68

  • Zveřejněno: 21.08.2014

V těchto dnech si připomínáme 46. výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy. Dokumenty, které přibližují tyto tragické události, ukazují, že československé odbory zaujaly k „vstupu vojsk“ naprosto jednoznačný postoj. Dokazují to články v Práci i jiném odborovém tisku, četné rezoluce základních organizací a konečně i oficiální stanovisko Ústřední rady odborů, která se obrátila i na všechny odborové organizace světa s žádostí o podporu. Mezi jinými odpověděla právě francouzská CGT. Vyvrcholením odporu vůči okupaci představovala 23. srpna jednohodinová generální stávka.
Odpor celé československé společnosti vůči okupaci dával naději, že pozitivní změny budou pokračovat i nadále. O to usilovaly ze všech sil i odbory. „Pražské jaro“ ale nevydrželo o moc déle než rok.

Odborové sdružení českoslovanské (Československé)

  • Zveřejněno: 12.03.2012

Odborové sdružení českoslovanské vzniklo oficiálně 31. ledna 1897 na svém I. sjezdu, konaném v karlínském hostinci U Dvou hroznů v Palackého (dnes Křižíkově) ulici. Rozhodující podnět k ustavení této největší, sociálně demokraticky orientované odborové ústředny dali již o rok dříve kováci, nespokojení s postavením, jaké zaujímali čeští odboráři v rámci celorakouských odborů.

Antonín Hampl

  • Zveřejněno: 12.03.2012

Další významnou postavou Odborového sdružení českoslovanského byl Antonín Hampl. Narodil se 12. dubna 1875 v Jaroměři, zemřel 17. května 1942 v Berlíně (ve věznici Moabit).

Rudolf Tayerle

  • Zveřejněno: 12.03.2012

Vývoj Odborového sdružení českoslovanského je nerozlučně spjat především se jménem Rudolfa Tayerleho, který se narodil v Praze 26. srpna 1877 a zemřel 6. března 1942 v koncentračním táboře Mauthausen.

Josef Steiner

  • Zveřejněno: 12.03.2012

V tomto roce si připomeneme dvojí výročí Josefa Steinera. Tento významný odborář, dělnický novinář a sociálně demokratický politik se narodil 14. listopadu 1862 v tehdy ještě samostatné obci Olšanech u Prahy. Ve zlíchovské Inwaldově továrně se vyučil brusičem skla. Mistr, který si ho velice oblíbil, ho potom na počátku 80. let vzal s sebou do severních Čech, kde se Steiner naučil výborně německy a kde se poprvé dostal do styku s myšlenkami socialismu a anarchismu. Zapojil se i do budování dělnických organizací, které v těžkých podmínkách policejního dohledu měly ilegální charakter. V severních Čechách získal také první podněty k pozdějším úvahám o problému menšin a národnostní otázce.

Všeobecný pensijní ústav jako instituce

  • Zveřejněno: 05.01.2011

První republika představuje nejvýznamnější období v novodobé historii českého národa. Většinou na ni oceňujeme pluralitní, demokratickou politickou kulturu a vyspělou intelektuální atmosféru. Tyto prvky, v následujících letech potlačované, nicméně stále živé, přispěly ostatně výrazným způsobem k transformaci české společnosti po roce 1989. Nemělo by se ovšem zapomínat, že meziválečné Československo si získalo respekt i velkorysou, moderní sociální politikou. K institucím, které ji uskutečňovaly, se řadí i všeobecný pensijní ústav (VPÚ).