Rudolf Tayerle

  • Zveřejněno: 12.03.2012

Vývoj Odborového sdružení českoslovanského je nerozlučně spjat především se jménem Rudolfa Tayerleho, který se narodil v Praze 26. srpna 1877 a zemřel 6. března 1942 v koncentračním táboře Mauthausen.

Josef Steiner

  • Zveřejněno: 12.03.2012

V tomto roce si připomeneme dvojí výročí Josefa Steinera. Tento významný odborář, dělnický novinář a sociálně demokratický politik se narodil 14. listopadu 1862 v tehdy ještě samostatné obci Olšanech u Prahy. Ve zlíchovské Inwaldově továrně se vyučil brusičem skla. Mistr, který si ho velice oblíbil, ho potom na počátku 80. let vzal s sebou do severních Čech, kde se Steiner naučil výborně německy a kde se poprvé dostal do styku s myšlenkami socialismu a anarchismu. Zapojil se i do budování dělnických organizací, které v těžkých podmínkách policejního dohledu měly ilegální charakter. V severních Čechách získal také první podněty k pozdějším úvahám o problému menšin a národnostní otázce.

Všeobecný pensijní ústav jako instituce

  • Zveřejněno: 05.01.2011

První republika představuje nejvýznamnější období v novodobé historii českého národa. Většinou na ni oceňujeme pluralitní, demokratickou politickou kulturu a vyspělou intelektuální atmosféru. Tyto prvky, v následujících letech potlačované, nicméně stále živé, přispěly ostatně výrazným způsobem k transformaci české společnosti po roce 1989. Nemělo by se ovšem zapomínat, že meziválečné Československo si získalo respekt i velkorysou, moderní sociální politikou. K institucím, které ji uskutečňovaly, se řadí i všeobecný pensijní ústav (VPÚ).

Základní informace o budově VPÚ

  • Zveřejněno: 05.01.2011

Před 10 lety se uskutečnil rozsáhlý projekt DESET STOLETÍ ARCHITEKTURY, jehož cílem bylo seznámit širokou veřejnost s tisíciletým vývojem českého stavitelského umění od románského období až po konec 20. století. V rámci tohoto projektu byla velká pozornost věnována i budově Všeobecného penzijního ústavu, dnešnímu Domu odborových svazů. Chtěli bychom proto připomenout toto vynikající architektonické dílo širší veřejnosti.

Budova Všeobecného pensijního ústavu

  • Zveřejněno: 05.01.2011

Nedostatek úředních prostor a předpoklad dalšího nezbytného rozšíření agendy přiměl správu Všeobecného pensijního ústavu - VPÚ (zřízeného na základě zákona z 20. prosince 1918, č. 92 Sb.), aby uvažovala o stavbě nové administrativní budovy. Pro tento účel byla po dlouhém hledání zakoupena za 15 mil. Kč parcela na rozhraní Nového Města a Žižkova, v místech, kde stála žižkovská plynárna.  

Robert Klein a jednotný svaz soukromých zaměstnanců

  • Zveřejněno: 28.07.2010

Robert Klein se narodil 14. července 1885 v Lázních Poděbradech v českožidovské rodině malého obchodníka. Během svého působení v Plzni jako obchodní příručí založil jednu ze skupin Ústředního svazu obchodních zřízenců. Organizovat obchodní zřízence nebylo jednoduché, protože byli vychováváni k individualismu a k přesvědčení, že jejich práce a postavení se podstatně liší od ostatních kategorií zaměstnanců. Kleinova houževnatost však slavila úspěchy a plzeňská skupina se rychle rozvíjela, takže brzo patřila k nejlepším.