Srpen ´68

  • Zveřejněno: 21.08.2014

V těchto dnech si připomínáme 46. výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy. Dokumenty, které přibližují tyto tragické události, ukazují, že československé odbory zaujaly k „vstupu vojsk“ naprosto jednoznačný postoj. Dokazují to články v Práci i jiném odborovém tisku, četné rezoluce základních organizací a konečně i oficiální stanovisko Ústřední rady odborů, která se obrátila i na všechny odborové organizace světa s žádostí o podporu. Mezi jinými odpověděla právě francouzská CGT. Vyvrcholením odporu vůči okupaci představovala 23. srpna jednohodinová generální stávka.
Odpor celé československé společnosti vůči okupaci dával naději, že pozitivní změny budou pokračovat i nadále. O to usilovaly ze všech sil i odbory. „Pražské jaro“ ale nevydrželo o moc déle než rok.

Odborové sdružení českoslovanské (Československé)

  • Zveřejněno: 12.03.2012

Odborové sdružení českoslovanské vzniklo oficiálně 31. ledna 1897 na svém I. sjezdu, konaném v karlínském hostinci U Dvou hroznů v Palackého (dnes Křižíkově) ulici. Rozhodující podnět k ustavení této největší, sociálně demokraticky orientované odborové ústředny dali již o rok dříve kováci, nespokojení s postavením, jaké zaujímali čeští odboráři v rámci celorakouských odborů.

Antonín Hampl

  • Zveřejněno: 12.03.2012

Další významnou postavou Odborového sdružení českoslovanského byl Antonín Hampl. Narodil se 12. dubna 1875 v Jaroměři, zemřel 17. května 1942 v Berlíně (ve věznici Moabit).