• Zveřejněno: 28.04.2016

Od r. 1996 vzpomínají odbory na celém světě 28. dubna na oběti pracovních úrazů či nemocí z povolání a na zraněné při práci. Odborové organizace sdružené v Mezinárodní odborové konfederaci a v mezinárodních odborových odvětvových federacích organizují v tento den nejrůznější akce – shromáždění, semináře, konference, vzpomínkové ceremoniály. Českomoravská konfederace odborových svazů se k těmto akcím připojuje od roku 1997.

 Památku obětí pracovních úrazů a nemocí z povolání a zraněných při práci si i v letošním roce opět připomněly odbory na celém světě. Každý rok se pro vzpomínkový den zvolí specifické téma. Letošním je Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku. Hlavním cílem je propagovat udržitelnou práci a zdravé stárnutí od počátku pracovního života a zdůrazňovat význam prevence pracovních úrazů, zdravotních problémů a nemocí z povolání po celou dobu pracovního života. Nesmíme zapomínat i na rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Také dobré uspořádání pracoviště a dobrá organizace práce jsou přínosem pro všechny bez rozdílu věku.

 Na seminář, který v tento den pořádala Českomoravská konfederace odborových svazů, byli pozváni kromě odborářů i představitelé Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Státního úřadu inspekce práce, Výzkumného ústavu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu. Společně uctili památku obětí pracovních úrazů a nemoci z povolání pietním aktem před budovou DOS. Zde 131 dřevěných křížů symbolizovalo počet smrtelných pracovních úrazů za rok 2015.

Více se dozvíte v článku na esondy.cz.

Záznam brífinku ČMKOS:

Přílohy: