Vážené kolegyně a kolegové, vážení a milí přátelé,

dovolte mi, abych Vám na začátku roku všem srdečně popřál šťastný rok 2019 naplněný osobními a profesními úspěchy. Pevně věřím, že v tomto roce budeme úspěšně pokračovat v obhajobě práv a zájmů členů ČMKOS stejně jako všech zaměstnanců. Vzdělávání a projektová činnost je nedílnou součástí programu ČMKOS, a proto mohlo naše Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projektovou činnost opět připravit priority v této oblasti pro rok 2019.

V souladu se závěry VII. Sjezdu ČMKOS je základní prioritou a posláním našeho oddělení úspěšně připravovat a realizovat podpůrné a vzdělávací projekty ČMKOS. Společným cílem je pomáhat naším členům a členkám úspěšně zdokonalovat vlastní profesní potenciál, vzdělávat odboráře a odborářky pro 21. století a posilovat schopnosti vést profesionální, efektivní a sebevědomý sociální dialog. Toto úsilí je financováno nejen ze zdrojů ČMKOS, ale zejména prostřednictvím Evropského sociálního fondu a prostředků státního rozpočtu České republiky.

Pro tento rok (a roky následující) připravuje naše oddělení celkem šest projektů. Věříme, že úspěšná realizace těchto projektů posílí postavení ČMKOS jako relevantního aktéra v oblasti profesního rozvoje a vzdělávání obecně, a neposledně vytvoří lepší podmínky pro rozvoj sociálního dialogu na všech jeho úrovních.

Těším se na vzájemnou spolupráci.

 

Praha, leden 2019

Mgr. Dušan Martinek, vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projektovou činnost ČMKOS

 

    

Mgr. Dušan Martinek
Vedoucí odd. pro RLZ a projektovou činnost
tel.:   +420 234 462 238
E-mail: martinek.dusan@cmkos.cz


Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projektovou činnost ČMKOS
nám. W. Churchilla 2 /1800
130 00  Praha 3

BÚ: 2000160329/0800   IČ:  00675458   DIČ: CZ00675458