Vážené kolegyně a kolegové, vážení a milí přátelé,

tak jako každý rok, i letos se na vás obracím s přáním, aby rok 2022 byl rozhodně lepším než ten předešlý. Nevím, zda se tak stane, ale rozhodně vím, že bude odlišný a nesporně náročnější. Vůbec totiž nelze tušit, jak budou zabezpečovány a jak budou probíhat jednotlivé aktivity ČMKOS, včetně projektových, především z pohledu ustanovených vládních či společenských covidových opatření.
Jistě ale víme, že již v dubnu nás čeká VIII. Sjezd ČMKOS, který vyhodnotí naši činnost za poslední čtyři roky a také zejména stanoví nové cíle a úkoly do roku 2026. Víme také, že v červenci dozná i naše samotné oddělení určitých změn z důvodu mého odchodu do důchodu; víme, že již musíme dělat vše proto, abychom nejpozději od září zahájili realizaci nového zásadního projektu ČMKOS z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Nyní mi však dovolte, abych po tomto krátkém úvodu moc poděkoval zejména těm, kteří byli v loňském roce v první linii kontaktu s pandemií Covid-19. Také bych chtěl vyjádřit velkou vděčnost za odvedenou práci těm, kteří neměli možnost pracovat z domova nebo zůstat mimo zaměstnání a kteří statečně toto období překonávali za plnění svých pracovních povinností přímo na pracovišti. Velké poděkování si však zaslouží všichni ti, kteří se zapojili do námi organizovaných projektových aktivit, byť někdy složitě a možná z vašeho pohledu i nepřehledně organizovaných.

I přes náročnost této doby pro vás i v roce 2022 připravilo naše oddělení realizaci celkem 5 projektů financovaných ze zdrojů Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. Jedná se o nový projekt §320a 2022 a o dokončení již realizovaných projektů z předešlých let, které se právě v roce 2022 dostanou ke svému cíli. V neposlední řadě připravujeme zahájení zcela nového projektu v 2.polovině roku 2022. Všechny projekty a jejich výstupy jsou postupně zveřejňovány a blíže popsány na webových stránkách ČMKOS.

Závěrem bych vám rád všem popřál hlavně hodně zdraví v roce 2022 a také vyslovil své přesvědčení, že již brzy překonáme a ukončíme toto nelehké období a že i nadále dokážeme posilovat, a to i prostřednictvím projektových aktivit, postavení ČMKOS a odborových svazů v ní sdružených jakožto relevantních a důstojných sociálních partnerů pro řešení nových problémů souvisejících s udržitelností ekonomiky, zaměstnanosti a v neposlední řadě i sociálního postavení všech zaměstnanců.

 

Mgr. Dušan Martinek

Vedoucí oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projektovou činnost ČMKOS

Praha, 4. ledna 2022

    

Kontakty:
tel.:   +420 733 619 170
E-mail: martinek.dusan@cmkos.cz


Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projektovou činnost ČMKOS
Politických vězňů 1419/11
Nové Město
110 00  Praha 1

BÚ: 2000160329/0800   IČ:  00675458   DIČ: CZ00675458