Vážené kolegyně a kolegové, vážení a milí přátelé,

věřím, že právě začínající rok 2021 bude rokem pro naši práci pozitivním, rokem nových poznání a nových činností, a to nejen na ČMKOS, ale i v odborových svazech, odborových organizacích a vlastně v celé společnosti. Uplynulý rok 2020 byl provázen střídavě více či méně negativními dopady koronavirové pandemie a určitě byl mým nejhorším rokem při naplňování aktivit projektového oddělení ČMKOS.

Dovolte mi, abych nyní moc poděkoval zejména těm, kteří byli v první linii v kontaktu s touto pandemií. Také bych chtěl vyjádřit velké poděkování za odvedenou práci i těm, kteří v této době neměli možnost pracovat z domova nebo zůstat mimo zaměstnání a kteří tedy statečně toto období překonávali za plnění svých pracovních povinností přímo na pracovišti. Poděkování si však zaslouží všichni ti, kteří i v této složité době měli možnost a chuť zapojit se do projektových aktivit, byť složitě organizovaných, jednou povolených a podruhé zakázaných.

I v roce 2021 připravilo naše oddělení realizaci celkem čtyř projektů financovaných ze zdrojů Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. Všechny projekty jsou zveřejněny a blíže popsány na webových stránkách ČMKOS a u všech budou aktuálně zveřejňovány jednotlivé výstupy, využitelné pro práci zástupců jednotlivých organizací sdružených v ČMKOS.  

Všichni věříme, že již brzy překonáme a ukončíme toto nelehké období a že i nadále dokážeme posilovat, a to i prostřednictvím aktivit v projektech, postavení ČMKOS a odborových svazů v ní sdružených jakožto relevantních a důstojných sociálních partnerů v řešení nových problémů souvisejících s udržitelností ekonomiky, zaměstnanosti a v neposlední řadě i sociálního postavení všech zaměstnanců.

 

Mgr. Dušan Martinek

Vedoucí oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projektovou činnost ČMKOS

Praha, 4. ledna 2021

    

Kontakty:
tel.:   +420 733 619 170
E-mail: martinek.dusan@cmkos.cz


Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projektovou činnost ČMKOS
Politických vězňů 1419/11
Nové Město
110 00  Praha 1

BÚ: 2000160329/0800   IČ:  00675458   DIČ: CZ00675458