ČMKOS a interkulturní komunikace na trhu práce

Název projektu:
320a – Posilování sociálního dialogu na národní a odvětvové úrovni z pohledu zvyšování dopadů kolektivního vyjednávání na cílovou skupinu zaměstnanců z členských zemí Evropské unie a z třetích zemí.

Zkrácený název: § 320a II. – ČMKOS a interkulturní komunikace na trhu práce

Termín realizace projektu: 1.1.2019 – 31.12.2019

Cíl projektu

V souladu s ustanovením § 320a zákoníku práce na podporu vzájemných jednání sociálních partnerů – odborových organizací a organizací zaměstnavatelů na celostátní, odvětvové, regionální a podnikové úrovni je projekt směřován do oblasti zvyšování dopadů kolektivního vyjednávání na cílovou skupinu zaměstnanců z členských zemí Evropské unie a z třetích zemí zaměstnávaných v České republice.

 Projekt ve svých klíčových aktivitách (KA) vychází z nutnosti zajištění a zvyšování povědomí zástupců odborových organizací o možnostech a pracovních podmínkách při zaměstnávání cizinců a o zařazování této problematiky do procesu kolektivního vyjednávání, zejména na podnikové úrovni. K naplnění tohoto zadání bude využita KA 02, ve které bude kladen důraz na propagaci problému, a KA 03, ve které bude zpracováno vše podstatné pro zabezpečení vedení interkulturní komunikace jako nástroje procesů procházejících strukturami jednotlivých podniků ve všech odvětvích působících v rámci ČMKOS. V neposlední řadě KA 04 bude zajišťovat proces předávání informací o průběhu a výstupech projektu pro všechny ostatní sociální partnery zastoupené v RHSD ČR.

Projekt bude úzce navazovat na činnosti ČMKOS, které se již realizují, a svým dosahem bude tyto činnosti značně prohlubovat a zpřístupňovat celé skupině zaměstnanců jak ve sféře výroby a služeb, tak i ve sféře státní a veřejné správy.

Projekt je financován z prostředků státního rozpočtu ČR prostřednictvím MPSV ČR.

Aktivity a výstupy: