Jednání mimořádného Sněmu ČMKOS

25. března 2024 se konal mimořádný Sněm ČMKOS. Delegáti a delegátky odborových svazů zvolili na něm předsedu a místopředsedu konfederace. Předsedou ČMKOS byl zvolen

Radka Sokolová po jednání Rady ČMKOS

Brífink po jednání Rady ČMKOS

Přinášíme videozáznam z brífinku po jednání Rady ČMKOS. Místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová shrnuje jeho průběh. Mluví mimo jiné o přípravě mimořádného Sněmu ČMKOS,

Petice proti propouštění bez udání důvodu

Petice proti propouštění bez udání důvodu

Nesouhlasíme s návrhem na přijetí právní úpravy, která umožní zaměstnavatelům propouštět zaměstnance bez udání důvodu. Tento návrh se objevil v lednu 2024 v doporučeních

Podpořili jsme výtvarnou soutěž pro mladé

ČMKOS podpořila výtvarnou soutěž pro děti a mládež Lidé a roboti při práci. Soutěž je zaměřena na problematiku digitalizace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci