Název projektu: Sociální dialog pro sociální smír a hospodářský růst

Reg. číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_001/0000084

Partner projektu: Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)

Doba realizace projektu: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2025 (36 měsíců)

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je adaptace a inovace sociálního dialogu na pozadí probíhajících společenských megatrendů (technologická změna; dekarbonizace hospodářství) a otřesů (pandemie covid-19; ruská agrese na Ukrajině) a posílení samotného sociálního dialogu jako prostředku pro udržení sociální koheze a zajištění hospodářského růstu.

Konktrétně řešené problémy projektem tedy jsou:
1) Legitimita zástupců zaměstnanců jako oprávněného společenského aktéra.
2) Nerozvinutý sociální dialog v oblasti adaptability a odolnosti zaměstnanců (celoživotní poradenství, rozvoj dovedností v celoživotní perspektivě).
3) Role sociálních partnerů a jejich expertíza není plně využita v národním sociálním dialogu ani jeho nižších úrovních.
4) Nedostatečné propojení českého a evropského sociálního dialogu.
5) Nerozvinutá digitální řešení sociálních partnerů směrem k cílové skupině.

 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu České republiky.