Podporováno z finančního mechanizmu Norské fondy 2014-2021 v rámci programu Sociální dialog a důstojná práce

Název projektu: Odbory a digitální svět – možnosti a příležitosti

Anglický název: Digital Trade Unionism – Possibilities and Opportunities

Partner projektu:
LO Norway (Norská odborová konfederace)

Doba realizace projektu:
1.7.2022 – 31.12.2023 (18 měsíců)

Cíle projektu: hlavními cíli projektu je rozpracovat možné scénáře adaptace odborů na prostředí, které je ve stále větší míře digitální a stále více transformováno důsledky pandemie covidu-19 (nestálost, konstantní změna, organizační změny v podnikové sféře, změny chování lidí) a hledání příležitosti nebo rizik v digitální transformaci odborů (tradiční odborové struktury vs. nová business schémata založená na digitálních platformách; odbory jako organizace založená na sociálních vztazích vs. společenský přechod do online prostředí).
Specifickými cíli projektu je posílení sociálního dialogu skrze transparentní nastavení fungování odborů v digitálním prostředí, aktivní moderování a anticipování budoucích možností vývoje odborů v digitálním prostředí a lesson learned tj. zprostředkování zahraničních zkušeností a praxe pro české odbory.