Ve dnech 25. 9. – 26. 9. 2018 se v Hotelu Klášter Teplá nedaleko Karlových Varů uskuteční meziregionální odborová konference.

Tato každoroční konference Meziregionální odborové rady Čechy – Bavorsko (MEROR BoBa) vždy hodnotí spolupráci za uplynulý rok mezi odboráři z Plzeňského a Karlovarského kraje, kteří jsou součástí ČMKOS na straně jedné a německými odboráři DGB Bavorsko na straně druhé. Obě odborové strany si stanoví cíle, které chtějí dosáhnout při své koordinované spolupráci pro následující rok. Tato konference zároveň zhodnotí i 20 let spolupráce této Meziregionální odborové rady BoBa, která vznikla již v roce 1997 jako jedna z prvních institucí mezi Němci a Čechy po odstranění tzv. železné opony.

Této konference se zúčastní i dva místopředsedové obou odborových centrál – za ČMKOS JUDr. Vít Samek a za DGB Dr. Verena Di Pasquale.

Mimo hodnocení minulých let a plánu na další rok se bude projednávat i aktuální téma zkracování pracovní doby a s tím souvisejících problémů prekérního zaměstnávání.

Spolupráce na této úrovni je důležitá zejména z pohledu perspektivy zaměstnávání občanů na obou stranách společné hranice, ochrany zájmu zaměstnanců, a i regionálního života v českoněmeckém přeshraničí.

Celá konference se koná s finanční podporou Českoněmeckého fondu budoucnosti.

Přílohy: