• Zveřejněno: 14.10.2016
  • Autor: Bohumil Čáp

(celý dokument v příloze)

 

1) Do jaké míry je sociální dimenze stěžejním tématem pro budoucnost eurozóny a potažmo celé Evropské unie? Jakou roli hraje ve snaze o nastavení stabilní a efektivní hospodářské a měnové unie?

 

ČMKOS se hlásí k prosazování základních rysů společnosti, jež je definována jako sociální stát a v konkrétnější podobě jako evropský sociální model, jenž je vystavěn na těchto pilířích:

  • zajišťování prosperity
  • omezování chudoby
  • zajišťování sociální rovnosti
  • zajišťování sociální integrace a zamezování sociálnímu vyloučení
  • zajišťování sociální stability

 

V této souvislosti plně podporuje tezi o sociální politice jako prvku, který je podstatným předpokladem, unikátní součástí a důležitou konkurenční výhodou EU v souboji s dalšími světovými ekonomickými centry a staví se proti tendencím, jež by mohly tuto konkurenční výhodu oslabit (viz TTIP).

ČMKOS pokládá konzultace o vývoji evropského pilíře pro sociální práva za významnou iniciativu, neboť Evropa potřebuje sociální pilíř práv. Vnímáme, že sociální práva jsou v poslední době stále více podřízena ekonomickým cílům a je nyní nezbytné obnovit ztracenou rovnováhu. V procesu evropské integrace nebyla sociální Evropě nikdy přiznána stejná váha, větší důraz byl vždy kladen na zajištění ekonomických svobod. Přestože je navrženo, aby se sociální pilíř se vztahoval přednostně na země eurozóny, má však být otevřen i pro jiné členské země a ČMKOS se proto chce do diskuze aktivně zapojit.

Přílohy: