• Zveřejněno: 01.01.2016NÁZEV PROJEKTU

Posilování kapacit sociálního dialogu v oblasti zavádění zkracování pracovní doby bez snížení mzdy a využívání flexibilních forem rozvržení pracovní doby ve vazbě na produktivitu práce, konkurenceschopnost a slaďování pracovního, osobního a rodinného života.

Zkrácený název: Zkracování pracovní doby

Reg. číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001831

Partner projektu: Svaz průmyslu a dopravy ČR – SP ČR

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost
a státního rozpočtu České republikyCÍL PROJEKTU 

Ukázat cestu, jak dosáhnout prostřednictvím využívání efektivnějších flexibilních forem rozvržení pracovní doby a možnosti zkracování pracovní doby bez snížení mzdy. Ukázat, že toto může vzejít ze sociálního dialogu.

Sborník dobré praxe ze zahraničí

 

 

zpracovaný v rámci projektu ESF "Posilování kapacit sociálního dialogu v oblasti zavádění zkracování pracovní doby bez snížení mzdy a využívání flexibilních forem rozvržení pracovní doby ve vazbě na produktivitu práce, konkurenceschopnost a slaďování pracovního, osobního a rodinného života"