Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP -Transatlantic Trade and Investment Partnership)
Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) je název pro připravovanou dohodu mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií, která si klade za cíl plně liberalizovat vzájemný obchod a investice. Vyjednávání o dohodě byla zahájena v červenci 2013 a očekává se, že budou završena v horizontu dvou let. Dohodu TTIP se Spojenými státy vyjednává jménem EU Evropská komise, která pro negociace dostala mandát od členských států EU. Jednání probíhají ve více kolech, v květnu se konalo již páté, a jsou velmi intenzívní.
Podrobnější informace o TTIP v češtině jsou dostupné na webové stránce Ministerstva průmyslu a obchodu i na stránkách Evropské komise.
 
Převážná většina dokumentů je z kapacitních důvodů v angličtině, avšak považujeme za důležité, aby byly k dispozici pro případné zájemce.

 

Informační zpráva k TTIP

  • Zveřejněno: 20.04.2016

Zpráva předložená Radě ČMKOS dne 7. 7. 2014

Úvodní poznámka: Rada ČMKOS ve svém usnesení mj. uvedla, že podporuje a sdílí stanoviska EOK, AFL-CIO, industriAll Europe a dalších odborových organizací k dosavadnímu průběhu vyjednávání dohody.