Mezinárodní odborová konfederace

Mezinárodní odborová konfederace (MEOK, International Trade Union Confederation, ITUC) je největší odborová federace na světě. Vznikla 1. listopadu 2006 spojením Mezinárodní konfederace svobodných odborů (MKSO, International Confederation of Free Trade Unions, ICFTU) a Světové konfederace práce (SKP, World Confederation of Labour. WCL). Zakládající sjezd se konal ve Vídni a předcházely mu rozpouštějící sjezdy MKSO a SKP.

MEOK zastupuje prostřednictvím 328 členských organizací 176 milionů pracujících ze 162 zemí a oblastí. Současnou generální tajemnicí je Sharan Burrow z Austrálie.

MEOK má své počátky v Mezinárodnim dělnickém sdružení (MDS, International Workingmen's Association), též znamým jako První internacionála, a roku 2014 si připomněla 150. výročí od založení MDS na světovém sjezdu v Berlíně. Roku 2014 MEOK poprvé zveřejnila globální právní index (Global Rights Index), který řadí země na základě 97 metrik, které souvisejí s právy pracujících, jako například svoboda od násilného zacházení a právo na stávku a zakládat odbory.

Webové stránky: http://www.ituc-csi.org/ (DE, EN, ES, FR)

Světový den důstojné práce 2018

  • Zveřejněno: 05.10.2018

Co si představíte, když se řekne důstojná práce? Pro české odbory to znamená spoustu věcí, ale za nejzásadnější principy považujeme to, že práce je dobře ohodnocená, neohrožuje vaše zdraví a nechá vám dostatek volného času na sebe a na rodinu. Ještě jsme daleko od tohoto ideálu, ale my za něj nepřestáváme bojovat.

Proto se při příležitosti Světového dne důstojné práce s hrdostí zapojujeme do kampaně Mezinárodní odborové konfederace #ChangeTheRules (Změňte pravidla), která má za cíl poukázat na možné změny současného pracovního prostředí.

Světový den důstojné práce 2017

  • Zveřejněno: 06.10.2017

Odborové organizace ze všech kontinentů si každý rok 7. října připomínají Světový den důstojné práce.

Důstojná práce musí být na prioritou všech - pracujících, zaměstnavatelů i vlád.

Důstojná práce je základem důstojného života, příležitostí k obživě a přispěním komunitě.

Pracující se organizují prostřednictvím odborových organizací s cílem dosažení důstojné práce: přijatelné pracovní doby, spravedlivé mzdy, nemocenské, placené dovolené atd. Žádnou z těchto věcí zaměstnanci nezískali, pokud si je nevymohli společnou organizací a mobilizací. V některých zemí je nezískali doposud a v jiných jsou jim postupně odebírány.

Nepřítelem důstojné práce je, a vždy byla, korporátní nenasytnost. Nadměrné zisky lze získat pouze na úkor pracujících a v posledních letech zisky rostly, zatímco mzdy, jako podíl na celkovém bohatství, klesaly. V Evropě od poloviny sedmdesátých let se mzdy, jako procento roční tvorby bohatství, neustále snižují - z téměř 73% až na dnešních 63%: pokles o cca 10 procentních bodů.

Světový den za důstojnou práci 2016

  • Zveřejněno: 16.09.2016

Mezinárodní odborová konfederace (MEOK) vyhlásila i v letošním roce Světový den za důstojnou práci (WDDW), který se bude konat 7. října 2016. Odbory na všech kontinentech budou organizovat nejrůznější aktivity proti prekérním pracovním podmínkám, za zaměstnanost a odborová a zaměstnanecká práva.