Evropský hospodářský a sociální výbor je poradním orgánem Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady Evropské unie. Jeho hlavním úkolem a posláním je vypracovávat stanoviska k návrhům nařízení, směrnic, doporučení a dalších materiálů těchto institucí a vnášet tak do tohoto legislativního procesu pohled občanské společnosti; výbor může být rovněž požádán o stanovisko k nějakému problému ze strany předsedající země EU a vydává také stanoviska z vlastní iniciativy. Je tedy „mostem“ mezi organizacemi občanské společnosti a rozhodovacími orgány EU.
 
Složení

Výbor se skládá z 350 členů ze všech 28 členských zemí EU rozdělených do tří skupin: do skupiny „Zaměstnavatelé“, do skupiny „Zaměstnanci“ a do skupiny „Různé zájmy“. Za Českou republiku působí v EHSV 12 členů.

Skupina I. „Zaměstnavatelé“: Vladimíra Drbalová, Vladimír Novotný, Petr Zahradník, Marie Zvolská

Skupina II. „Zaměstnanci“: Bohumír Dufek, Hana PopelkováLucie Studničná, Jaroslav Ungerman

Skupina III „Různé zájmy“: Zuzana Brzobohatá, Lukáš CuryloRoman Haken, Pavel Trantina

 
Mandát

Mandát členů EHSV je pětiletý; podle Lisabonské smlouvy dochází každých pět let ke jmenování členů EHSV Radou EU podle návrhů podaných každým členským státem. Nynější členové působí ve svých postech od podzimu 2015 do podzimu 2020.

 
Sekce

EHSV má v současnosti šest specializovaných sekcí:

 • Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost (ECO)
 • Jednotný trh, výroba a spotřeba (INT)
 • Doprava, energetika, infrastruktur, informační společnost (TEN)
 • Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí (NAT)
 • Zaměstnanost, sociální záležitosti, občanství (SOC)

 • Vnější vztahy (REX)
 

O EHSV více na http://www.eesc.europa.eu

544. plenární zasedání EHSV - červen 2019

 • Zveřejněno: 25.07.2019

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 544. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 19. – 20. června 2019

 • schválil 10 stanovisek;
 • a vedl debatu v souvislosti se stanoviskem SC/051 Dlouhodobá strategie EU v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, jíž se zúčastnil Maroš Šefčovič, místopředseda Evropské komise a komisař pro energetickou unii.

543. plenární zasedání EHSV - květen 2019

 • Zveřejněno: 25.07.2019

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 543. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 15. – 16. května 2019 schválil 11 stanovisek; vedl diskuse:

 • O problémech, jimž bude čelit nová Evropská komise a nový Evropský parlament v oblasti politiky hospodářské soutěže, zejména v souvislosti s digitální ekonomikou a udržitelným rozvojem, které se zúčastnila evropská komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestager;
 • o antisemitismu, které se zúčastnili paní Raya Kalenova, místopředsedkyně Evropského židovského kongresu, pan Michał Bilewicz, profesor, Středisko pro výzkum předsudků, Fakulta psychologie, Varšavská univerzita, a pan Joël Kotek, profesor na Svobodné univerzitě Brusel a na Institutu politických studií v Paříži, člen vědecké rady Muzea holocaustu a lidských práv v Mechelenu a belgický korespondent univerzity v Tel Avivu.

 

542. plenární zasedání EHSV - březen 2019

 • Zveřejněno: 24.07.2019

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 542. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 20. – 21. března 2019 schválil 17 stanovisek; vedl diskuse o:

 • budoucnosti Evropy v souvislosti s přijetím stanovisek Naslouchat občanům Evropy v zájmu udržitelné budoucnosti (Sibiu a ještě dále) a Budoucnost EU: přínos pro občany a respektování evropských hodnot;
 • evropské občanské iniciativě Stop extremismu“, jíž se zúčastnili pánové Sebastian Reimer a Michael Laubsch z organizačního výboru evropské občanské iniciativy „Stop extremismu“;
 • budoucnosti Evropy, jíž se zúčastnil pan Patrick Bernasconi, předseda Hospodářské, sociální a environmentální rady Francie.

541. plenární zasedání EHSV - únor 2019

 • Zveřejněno: 24.07.2019

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 541. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 20. – 21. února 2019

 • schválil 11 stanovisek;
 • vedl diskusi o společné zemědělské politice na období 2021–2027 za účasti evropského komisaře pro zemědělství a rozvoj venkova, pana Phila Hogana;
 • a zorganizoval akci na téma „Občanská společnost usilující o rEUnaissanci“ a navazující tematické workshopy.

540. plenární zasedání EHSV - leden 2019

 • Zveřejněno: 24.07.2019

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 540. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 23. – 24. ledna 2019

 • schválil 13 stanovisek;
 • vedl diskusi na téma brexitu, které se zúčastnil hlavní vyjednavač, vedoucí pracovní skupiny Komise pro přípravu a vedení jednání se Spojeným královstvím pan Michel Barnier;
 • vedl diskusi na téma Reforma WTO s cílem přizpůsobit se vývoji v oblasti světového obchodu, které se zúčastnil pan Karl Brauner, zástupce generálního ředitele Světové obchodní organizace;
 • a vedl diskusi o prezentaci priorit rumunského předsednictví Rady EU, které se zúčastnila paní Vasilica-Viorica Dǎncilǎ, předsedkyně rumunské vlády.

539. plenární zasedání EHSV - prosinec 2018

 • Zveřejněno: 24.07.2019

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 539. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 12. – 13. prosince 2018

 • schválil 30 stanovisek;
 • vyslechl prezentaci závěrů platformy více zúčastněných stran na vysoké úrovni, vytvořené Komisí,
 • a vedl diskusi na téma Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030, které se zúčastnil pan Frans Timmermans, první místopředseda Evropské komise, a předal Cenu pro občanskou společnost.