Evropský hospodářský a sociální výbor je poradním orgánem Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady Evropské unie. Jeho hlavním úkolem a posláním je vypracovávat stanoviska k návrhům nařízení, směrnic, doporučení a dalších materiálů těchto institucí a vnášet tak do tohoto legislativního procesu pohled občanské společnosti; výbor může být rovněž požádán o stanovisko k nějakému problému ze strany předsedající země EU a vydává také stanoviska z vlastní iniciativy. Je tedy „mostem“ mezi organizacemi občanské společnosti a rozhodovacími orgány EU.
 
Složení

Výbor se skládá z 350 členů ze všech 28 členských zemí EU rozdělených do tří skupin: do skupiny „Zaměstnavatelé“, do skupiny „Zaměstnanci“ a do skupiny „Různé zájmy“. Za Českou republiku působí v EHSV 12 členů.

Skupina I. „Zaměstnavatelé“: Vladimíra Drbalová, Vladimír Novotný, Petr Zahradník, Marie Zvolská

Skupina II. „Zaměstnanci“: Bohumír Dufek, Hana PopelkováLucie Studničná, Jaroslav Ungerman

Skupina III „Různé zájmy“: Zuzana Brzobohatá, Lukáš CuryloRoman Haken, Pavel Trantina

 
Mandát

Mandát členů EHSV je pětiletý; podle Lisabonské smlouvy dochází každých pět let ke jmenování členů EHSV Radou EU podle návrhů podaných každým členským státem. Nynější členové působí ve svých postech od podzimu 2015 do podzimu 2020.

 
Sekce

EHSV má v současnosti šest specializovaných sekcí:

 • Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost (ECO)
 • Jednotný trh, výroba a spotřeba (INT)
 • Doprava, energetika, infrastruktur, informační společnost (TEN)
 • Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí (NAT)
 • Zaměstnanost, sociální záležitosti, občanství (SOC)

 • Vnější vztahy (REX)
 

O EHSV více na http://www.eesc.europa.eu

535. plenární zasedání EHSV - květen 2018

 • Zveřejněno: 28.01.2019

Evropský hospodářský a sociální výbor si na svém 535. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 23. – 24. května 2018

 • připomněl 60. výročí založení EHSV; v této slavnostní části vystoupili s projevem pan Luca Jahier, předseda EHSV, pan Herman Van Rompuy, bývalý předseda Evropské rady, paní Darja Isaksson, zakladatelka společností pro digitální inovace a členka národní rady pro inovace švédského premiéra poté následovala debata, které se zúčastnil pan Antonio Tajani, předseda Evropského parlamentu pan Jean-Claude Juncker, předseda Evropské komise, pan Karl-Heinz Lambertz, předseda Evropského výboru regionů, pan Roger Briesch, bývalý předseda Výboru a předseda Sdružení bývalých členů, jménem přítomných bývalých předsedů a členů Výboru: pan Tom Jenkins, paní Anne-Marie Sigmund, pan Dimitris Dimitriadis, pan Staffan Nilsson, pan Henri Malosse a pan Georges Dasssis. V panelové diskusi dále vystoupili pan Fabian Zuleeg, generální ředitel EPC (Centrum pro evropskou politiku), paní Katja Lehto-Komulainen, zástupkyně generálního tajemníka EOK (Evropská konfederace odborových svazů), pan Jeremy Wates, generální tajemník Evropského úřadu pro životní prostředí (Bureau Environnemental Européen, EEB).
 • EHSV rovněž schválil 13 stanovisek.

534. plenární zasedání EHSV - duben 2018

 • Zveřejněno: 13.07.2018

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 534. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 17. – 19. dubna 2018

 • schválil obměnu složení v polovině XV. funkčního období na léta 2018-2020;
 • zvolil svého 32. předsedu, 2 místopředsedy, předsednictvo a předsedy jednotlivých sekcí EHSV.

Plenární shromáždění poté

 • schválilo na návrh nového předsednictva složení specializovaných sekcí, poradní komise pro průmyslové změny, středisek pro sledování a delegací Výboru, smíšených poradních výborů a kontaktních skupin;
 • zvoleni byli rovněž další členové předsednictev specializovaných sekcí a tři kvestoři a auditoři.  

Dále EHSV schválil 18 stanovisek.

 

533. plenární zasedání EHSV - březen 2018

 • Zveřejněno: 25.04.2018

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 533. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 14. – 15. března 2018

 • schválil 17 stanovisek;
 • vedl diskusi o jednotném digitálním trhu a umělé inteligenci, 
  které se zúčastnil pan Andrus Ansipmístopředseda Evropské komise a komisař pro jednotný digitální trh;
 • a vyslechl projev, s nímž vystoupil pan Marcos PEÑA, předseda španělské Hospodářské a sociální rady.

Evropský hospodářský a sociální výbor změnil v polovině mandátu své vedení na zbývajících 2,5 roku. Čeští členové a členky jsou opět vidět.

 • Zveřejněno: 23.04.2018

Evropský hospodářský a sociální výbor změnil v polovině mandátu své vedení na zbývajících 2,5 roku. Čeští členové a členky jsou opět vidět.

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) zastupuje různé hospodářské a sociální složky organizované občanské společnosti. Tato instituce byla zřízena v roce 1957 Římskou smlouvou jakožto poradní shromáždění. Poradní úloha umožňuje členům Výboru, a tudíž i organizacím, které zastupují, aby se účastnili rozhodovacího procesu Evropské unie. Výbor se skládá z 350 členů z evropských zemí, kteří jsou jmenováni Radou Evropské unie.

V polovině pětiletého mandátu tradičně rotují v EHSV funkce mezi skupinami zaměstnavatelů, odborářů a neziskových organizací. Novým předsedou EHSV se stal dosavadní předseda Skupiny III, italský novinář Luca Jahier, jeho místopředsedkyněmi pak Milena Angelova zastupující bulharské zaměstnavatele a španělská odborářka Isabel Caňo Aguilar.

Nejvýše postavenou Češkou je nyní Lucie Studničná (nominována ČMKOS) v čele CCMI - Komise pro průmyslovou změnu, do jejíhož čela byla opětovně zvolena - jde nepochybně o ocenění její dosavadní práce; dále zůstává i členkou Byra EHSV. Pavel Trantina (nominován ČRDM - Českou radou dětí a mládeže), jenž v uplynulých 2,5 letech úspěšně předsedal Sekci pro zaměstnanost, sociální věci a občanství, byl zvolen místopředsedou Skupiny III - Různé zájmy, jež se přejmenovává na Různorodou Evropu, aby lépe reflektovala své rozličné členstvo - neziskové organizace, svobodná povolání, spotřebitele, ekology a malé zemědělce a další.

532. plenární zasedání EHSV - únor 2018

 • Zveřejněno: 19.04.2018

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 532. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 13. – 15. února 2018

 • schválil 17 stanovisek;
 • a vedl diskusi o budoucnosti Evropy, které se zúčastnila paní Nathalie Loiseau, francouzská ministryně pro evropské záležitosti.

531. plenární zasedání EHSV - leden 2018

 • Zveřejněno: 19.04.2018

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 531. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 17. – 18. ledna 2018

 • schválil 12 stanovisek;
 • vedl diskusi o dohodě o financování opatření v oblasti klimatu, které se zúčastnil pan Miguel Arias Ca ete, komisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiky, pan Pierre Larrouturou, zemědělský inženýr a ekonom, pan Jean Jouzel, klimatolog vyznamenaný v roce 2002 zlatou medailí Národního centra pro vědecký výzkum (CNRS), místopředseda vědecké komise Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) v letech 2002 až 2015;
 • a vedl diskusi o prezentaci priorit bulharského předsednictví Rady EU, které se zúčastnila paní Zornitsa Roussinova, náměstkyně bulharského ministra práce a sociálních věcí.