Evropský hospodářský a sociální výbor je poradním orgánem Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady Evropské unie. Jeho hlavním úkolem a posláním je vypracovávat stanoviska k návrhům nařízení, směrnic, doporučení a dalších materiálů těchto institucí a vnášet tak do tohoto legislativního procesu pohled občanské společnosti; výbor může být rovněž požádán o stanovisko k nějakému problému ze strany předsedající země EU a vydává také stanoviska z vlastní iniciativy. Je tedy „mostem“ mezi organizacemi občanské společnosti a rozhodovacími orgány EU.
 
Složení

Výbor se skládá z 329 členů ze všech 27 členských zemí EU rozdělených do tří skupin: do skupiny „Zaměstnavatelé“, do skupiny „Zaměstnanci“ a do skupiny „Různé zájmy“. Za Českou republiku působí v EHSV 11 členů z celkových 12, na které má ČR nárok, protože jeden kandidát do III. skupiny nebyl Radou EU schválen.

Skupina I. „Zaměstnavatelé“: Jana Hartman Radová, Alena Mastantuono, David Sventek, Marie Zvolská

Skupina II. „Zaměstnanci“: Bohumír Dufek, Hana Popelková, Lucie Studničná, Dana Sakařová

Skupina III „Různé zájmy“: Zuzana Brzobohatá, Lukáš Curylo, Jarmila Dubravská

 
Mandát

Mandát členů EHSV je pětiletý; podle Lisabonské smlouvy dochází každých pět let ke jmenování členů EHSV Radou EU podle návrhů podaných každým členským státem. Nynější členové působí ve svých postech od podzimu 2020 do podzimu 2025.

 
Sekce

EHSV má v současnosti šest specializovaných sekcí:

 • Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost (ECO)
 • Jednotný trh, výroba a spotřeba (INT)
 • Doprava, energetika, infrastruktur, informační společnost (TEN)
 • Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí (NAT)
 • Zaměstnanost, sociální záležitosti, občanství (SOC)

 • Vnější vztahy (REX)
 

O EHSV více na http://www.eesc.europa.eu

558. plenární zasedání EHSV - leden 2021

 • Zveřejněno: 26.03.2021

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 558. hybridním plenárním zasedání ve dnech 24. – 25. února 2021:

 • schválil 11 stanovisek;
 • vedl diskusi o konferenci o budoucnosti Evropy, které se zúčastnila místopředsedkyně Evropské komise pro demokracii a demografii Dubravka Šuica;
 • vedl diskusi a schválil usnesení k Zapojení organizované občanské společnosti do národních plánů na podporu oživení a odolnosti: co se osvědčilo a co nikoliv?; diskuse se zúčastnil Johannes Hahn, komisař pro rozpočet a správu;
 • Slavnostně předal Ceny EHSV pro občanskou společnost: občanská společnost proti pandemii COVID-19.

557. plenární zasedání EHSV - leden 2021

 • Zveřejněno: 10.02.2021

 

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 557. hybridním plenárním zasedání ve dnech 27. – 28. ledna 2021:

 • schválil 21 stanovisek;
 • vyslechl prezentaci priorit portugalského předsednictví, kterou přednesl portugalský premiér, pan António Costa;
 • vyslechl prezentaci pracovního programu Evropské komise na rok 2021 a zprávy o strategickém výhledu, kterou přednesl místopředseda Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled pan Maroš Šefčovič;
 • vedl diskuse o novém paktu o migraci a azylu, které se zúčastnila komisařka pro vnitřní věci, paní Ylva Johansson;
 • vedl diskusi o nové dohodě o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím, které se zúčastnil vedoucí Pracovní skupiny Evropské komise pro vztahy se Spojeným královstvím, pan Michel Barnier;
 • vyslechl prezentaci oficiální mise OSN při orgánech EU: zvláštní zpravodaj OSN pro extrémní chudobu a lidská práva Olivier De Schutter.

 

556. plenární zasedání EHSV - prosinec 2020

 • Zveřejněno: 17.12.2020

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 556. hybridním plenárním zasedání ve dnech 2. – 3. prosince 2020:

 • schválil 12 stanovisek;
 • vedl diskusi u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením, které se zúčastnila paní Sinéad Burke, popularizátorka problematiky zdravotního postižení a ředitelka společnosti Tilting the Lens;
 • vedl diskusi na téma Evropa připravená na digitální věk, které se zúčastnila výkonná místopředsedkyně Evropské komise pro Evropu připravenou na digitální věk Margrethe Vestager.

555. plenární zasedání EHSV - říjen 2020

 • Zveřejněno: 17.12.2020

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 555. hybridním plenárním zasedání ve dnech 27. – 29. října 2020:

 • ustavil své XVI. funkční období
 • zvolil svoji 33. předsedkyni, 2 místopředsedy, předsednictvo a předsedy jednotlivých sekcí EHSV.
 • Plenární shromáždění poté schválilo na návrh nového předsednictva složení specializovaných sekcí, Poradní komise pro průmyslové změny, středisek pro sledování a delegací Výboru, smíšených poradních výborů a kontaktních skupin; zvoleni byli rovněž další členové předsednictev specializovaných sekcí a tři kvestoři a auditoři
 • Vedl diskusi na téma Oživení pro budoucnost Evropy – úloha Evropského hospodářského a sociálního výboru, které se zúčastnili:
  • David Maria Sassoli, předseda Evropského parlamentu
  • Charles Michel, předseda Evropské rady (videopříspěvek)
  • Ursula Von Der Leyen, předsedkyně Evropské komise (videopříspěvek)
  • Apostolos Tzitzikostas, předseda Evropského výboru regionů
  • Geert Pauwels, výkonný ředitel společnosti Lineas (soukromý provozovatel železniční nákladní dopravy)
  • Luca Visentini, generální tajemník Evropské konfederace odborových svazů (EOK)
  • Jeremy Wates, generální tajemník Evropského úřadu pro životní prostředí (EEB
  • Stefano Mallia, předseda skupiny I 
  • Oliver Röpke, předseda skupiny II
  • Seamus Boland, předseda skupiny III
  • Giulia Barbucci, místopředsedkyně EHSV pro rozpočet
  • Cillian Lohan, místopředseda EHSV pro komunikaci
  • Christa Schweng, předsedkyně EHSV
 • schválil 17 stanovisek.

554. plenární zasedání EHSV - září 2020

 • Zveřejněno: 07.12.2020

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 554. hybridním plenárním zasedání ve dnech 16. – 18. září 2020:

 • schválil 41 stanovisek a
 • vedl diskusi ke zprávě na konci funkčního období;
 • vyslechl projev, který přednesla místopředsedkyně EHSV Milena Angelova, ke zprávě o stavu rozpočtu EHSV na konci funkčního období 2018–2020;
 • vyslechl projev, který přednesla místopředsedkyně EHSV Isabel Caño Aguilar, ke zprávě o komunikační politice EHSV na konci funkčního období 2018–2020;
 • vyslechl projev, který přednesl předseda EHSV Luca Jahier, ke zprávě na konci funkčního období 2018–2020;
 • vyslechl projevy externích řečníků;
 • rozloučil se s odcházejícími členy, kterým končí mandát.

552. plenární zasedání EHSV - červen 2020

 • Zveřejněno: 03.12.2020

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 552. hybridním plenárním zasedání v Bruselu a v dalších místech EU ve dnech 10. – 11. června 2020

 • schválil 15 stanovisek a Usnesení k rekonstrukci a oživení po krizi, způsobené Covid 19 a
 • vedl diskusi, které se zúčastnil pan Michel Barnier, vedoucí pracovní skupiny pověřené dokončením jednání podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii, přípravnými pracemi spojenými s vystoupením Spojeného království z Evropské unie a přípravou a vedením vyjednávání o budoucích vztazích se Spojeným královstvím;
 • vedl diskusi, které se zúčastnila paní Elisa Ferreira, evropská komisařka pro soudržnost a reformy.

 

Schválená stanoviska

 

INT/905

Kontrola nabývání a držení zbraní

 

ECO/508

Správní spolupráce v oblasti daní (kodifikované znění)

návrh směrnice Rady o správní spoluprá…