Projekt RHSD 
"Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních"


Číslo projektu:
               ČJ.2015/53861-5 stř. 349 

Zkrácený název:            Realizace vzdělávacích seminářů

Gestor projektu:            MPSV ČR 

Předkladatel projektu:    Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)

Partneři projektu:          Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR)
                                                 Asociace samostatných odborů (ASO)
                                                 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (KZPS) 

Realizace projektu:         1. 8. – 31. 12. 2015 

Informace o projektu:    stručný obsah projektu